← Strona Grupy PFR

Zapytanie ofertowe Nr 07/2020

Przedmiot zapytania ofertowego:
Zlecenie usług prawnych w zakresie przeprowadzenia badania due diligence Oferenta oraz przygotowanie dokumentacji transakcyjnej w celu przystąpienia do struktury Oferenta (Funduszu PE)
Termin składania odpowiedzi:
10 listopada 2020 r., do godziny 12:00
Zapoznaj się z zapytaniem

Zapytanie ofertowe Nr 06/2020

Przedmiot zapytania ofertowego:
Zlecenie usług prawnych w zakresie przeprowadzenia badania due diligence Oferenta oraz przygotowanie dokumentacji transakcyjnej w celu przystąpienia do struktury Oferenta (Funduszu PE)
Termin składania odpowiedzi:
21 września 2020 r., do godziny 15:00
Zapoznaj się z zapytaniem

🏆Informacja o wyniku postępowania
Zapoznaj się z informacją

Zapytanie ofertowe Nr 05/2020

Przedmiot zapytania ofertowego:
Zlecenie usług prawnych w zakresie przeprowadzenia badania due diligence Oferenta oraz przygotowanie dokumentacji transakcyjnej w celu przystąpienia do struktury Oferenta (Funduszu PE)
Termin składania odpowiedzi:
3 września 2020 r., do godziny 15:00
Zapoznaj się z zapytaniem

⏰Informacja o wydłużeniu terminu (do dnia 29.11.2019, godz. 15:00)
Zapoznaj się z informacją

🏆Informacja o wyniku postępowania
Zapoznaj się z informacją

Zapytanie ofertowe Nr 04/2020

Przedmiot zapytania ofertowego:
Zlecenie usług prawnych w zakresie przeprowadzenia badania due diligence Oferenta oraz przygotowanie dokumentacji transakcyjnej
Termin składania odpowiedzi:
15 lipca 2020 r., do godziny 16:00
Zapoznaj się z zapytaniem

🏆Informacja o wyniku postępowania
Zapoznaj się z informacją

Zapytanie ofertowe Nr 03/2020

Zapytanie ofertowe Nr 06/2019

Zapytanie ofertowe Nr 05/2019

Zapytanie ofertowe Nr 02/2019