← Strona Grupy PFR
Zapytanie ofertowe z 29.02.2024

Przedmiot zapytania ofertowego:
wybór doradcy prawnego na potrzeby świadczenia usług doradztwa z obszaru Prawa zamówień publicznych

Termin składania odpowiedzi:
8 marca 2024 r., do godziny 17:00
Zapoznaj się z zapytaniem

🏆Informacja o wyniku postępowania
Zapoznaj się z informacją

Zapytanie ofertowe z 20.02.2024
Zapytanie ofertowe z 19.01.2024

Przedmiot zapytania ofertowego:
Wybór doradcy prawnego w ramach postępowań sądowych i arbitrażowych dla PFR Ventures

Termin składania odpowiedzi:
29 stycznia 2024 r., do godziny 17:00
Zapoznaj się z zapytaniem

🏆Informacja o wyniku postępowania
Zapoznaj się z informacją

Zapytanie ofertowe z 6.09.2023

Przedmiot zapytania ofertowego:
Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych ASI zarządzanych przez PFR Ventures sp. z o.o.

Termin składania odpowiedzi:
13 września 2023 r., do godziny 17:00
Zapoznaj się z zapytaniem

⏰Informacja o wydłużeniu terminu (do 15.09.2023, godz. 18:00)
Zapoznaj się z informacją

Inforamcja o anulowaniu postępowania zakupowego
Zapoznaj się z informacją

Zapytanie ofertowe z 4.09.2023

Przedmiot zapytania ofertowego:
Zlecenie usług stałego doradztwa księgowo-podatkowego na rzecz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (spółek celowych) utworzonych przez Fundusz zarządzany przez PFR Ventures

Termin składania odpowiedzi:
11 września 2023 r., do godziny 17:00
Zapoznaj się z zapytaniem

🏆Informacja o wyniku postępowania
Zapoznaj się z informacją

Zapytanie ofertowe z 26.06.2023
Zapytanie ofertowe Nr 120/2022

Przedmiot zapytania ofertowego:
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółek celowych.

Termin składania odpowiedzi:
13 stycznia 2023 r., 17:00
Zapoznaj się z zapytaniem

Zapytanie ofertowe Nr 119/2022

Przedmiot zapytania ofertowego:
Obsługa prawna Spółki w zakresie przepisów dotyczących państwowych osób prawnych oraz zarządzania
środkami publicznymi

Termin składania odpowiedzi:
16 sierpnia 2022 r., 17:00
Zapoznaj się z zapytaniem

🏆Informacja o wyniku postępowania
Zapoznaj się z informacją

Zapytanie ofertowe Nr 109/2022
Zapytanie ofertowe Nr 105/2022

Przedmiot zapytania ofertowego:
obsługa prawna w zakresie przeprowadzenia badania due diligence, doradztwa przy tansakcjach oraz przygotowanie side letter do umowy inwestycyjnej

Termin składania odpowiedzi:
17 czerwca 2022 r., do godziny 12:00
Zapoznaj się z zapytaniem

Zapytanie ofertowe Nr 95/2022

Przedmiot zapytania ofertowego:
obsługa prawna, w tym reprezentacja i prowadzenie postępowania przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie

Termin składania odpowiedzi:
8 kwietnia 2022 r., do godziny 16:00
Zapoznaj się z zapytaniem

🏆Informacja o wyniku postępowania
Zapoznaj się z informacją

Zapytanie ofertowe Nr 37/2022

Przedmiot zapytania ofertowego:
pozyskanie doradcy do przeprowadzenia procesu likwidacji pośrednika finansowego, w którego zainwestował jeden z funduszy PFR Ventures

Termin składania odpowiedzi:
3 marca 2022 r., do godziny 12:00
Zapoznaj się z zapytaniem

🏆Informacja o wyniku postępowania
Zapoznaj się z informacją

Zapytanie ofertowe Nr 08/2020

Przedmiot zapytania ofertowego:
Zlecenie usług stałego doradztwa księgowo-podatkowego na rzecz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (spółek celowych) utworzonych przez Fundusz zarządzany przez PFR Ventures
Termin składania odpowiedzi:
8 grudnia 2020 r., do godziny 17:00
Zapoznaj się z zapytaniem

🏆Informacja o wyniku postępowania
Zapoznaj się z informacją

Zapytanie ofertowe Nr 07/2020

Przedmiot zapytania ofertowego:
Zlecenie usług prawnych w zakresie przeprowadzenia badania due diligence Oferenta oraz przygotowanie dokumentacji transakcyjnej w celu przystąpienia do struktury Oferenta (Funduszu PE)
Termin składania odpowiedzi:
10 listopada 2020 r., do godziny 12:00
Zapoznaj się z zapytaniem

Zapytanie ofertowe Nr 06/2020

Przedmiot zapytania ofertowego:
Zlecenie usług prawnych w zakresie przeprowadzenia badania due diligence Oferenta oraz przygotowanie dokumentacji transakcyjnej w celu przystąpienia do struktury Oferenta (Funduszu PE)
Termin składania odpowiedzi:
21 września 2020 r., do godziny 15:00
Zapoznaj się z zapytaniem

🏆Informacja o wyniku postępowania
Zapoznaj się z informacją

Zapytanie ofertowe Nr 05/2020

Przedmiot zapytania ofertowego:
Zlecenie usług prawnych w zakresie przeprowadzenia badania due diligence Oferenta oraz przygotowanie dokumentacji transakcyjnej w celu przystąpienia do struktury Oferenta (Funduszu PE)
Termin składania odpowiedzi:
3 września 2020 r., do godziny 15:00
Zapoznaj się z zapytaniem

⏰Informacja o wydłużeniu terminu (do dnia 29.11.2019, godz. 15:00)
Zapoznaj się z informacją

🏆Informacja o wyniku postępowania
Zapoznaj się z informacją

Zapytanie ofertowe Nr 04/2020

Przedmiot zapytania ofertowego:
Zlecenie usług prawnych w zakresie przeprowadzenia badania due diligence Oferenta oraz przygotowanie dokumentacji transakcyjnej
Termin składania odpowiedzi:
15 lipca 2020 r., do godziny 16:00
Zapoznaj się z zapytaniem

🏆Informacja o wyniku postępowania
Zapoznaj się z informacją

Zapytanie ofertowe Nr 03/2020
Zapytanie ofertowe Nr 06/2019
Zapytanie ofertowe Nr 05/2019
Zapytanie ofertowe Nr 02/2019