← Strona Grupy PFR

Kariera

Dołącz do zespołu PFR Ventures

Buduj z nami polski ekosystem innowacji

Polski rynek venture capital rozwija się w przyspieszonym tempie. W roku 2021 w polskie innowacyjne spółki zainwestowano ponad 3,6 mld PLN. Wyszliśmy z fazy niemowlęcej: coraz więcej polskich spółek zbiera finansowanie w Seriach A, B i późniejszych. Widzimy też coraz większe zainteresowanie międzynarodowych funduszy venture capital, a polskie zespoły coraz odważniej inwestują coraz większe kwoty.

Pobudzamy też lokalne zespoły zarządzające private equity i zapewniamy sobie ekspozycję w najlepszych funduszach międzynarodowych. W ostatnich latach zainwestowaliśmy ponad 600 mln PLN w fundusze PE.

W 2021, nasi analitycy współpracujący z funduszami VC, mogli przyjrzeć się ponad 100 transakcjom, które odpowiadały za 20% kapitału zainwestowanego w tym roku.

📊 Szczegółowe dane na temat kondycji polskiego rynku VC znajdziesz w sekcji Raporty

PFR Ventures umożliwia zdobycie wiedzy i praktycznego doświadczenia z obszarów inwestycji venture capital i private equity. Doceniają to polskie i międzynarodowe fundusze oraz najlepsze firmy consultingowe. To właśnie tam trafiają nasi alumni.

Aktualnie poszukujemy

Filtruj po:
 • Stanowisko
 • Lokalizacja
 • Spółka
 • Forma zatrudnienia
 • Data ważności
 • Ekspert/-ka ds. Teleinformatyki i Bezpieczeństwa Informacji Warszawa PFR Ventures umowa o pracę 18 października 2023

  • Lokalizacja Warszawa
  • Spółka PFR Ventures
  • Forma zatrudnienia umowa o pracę
  • Data ważności 18 października 2023

  Główne zadania:

  • Wykonywanie czynności z obszaru telekomunikacji i informatyki (IT) dla Spółki, w szczególności nadzór nad działalnością podmiotu, któremu powierzono wykonywanie czynności związanych z obsługą IT Spółki, (m.in. monitorowanie i weryfikacja skuteczności i adekwatności wykonywania usług w zakresie obsługi IT oraz bezpieczeństwa),
  • Projektowanie, wdrażanie i doskonalenie procesów zarządzania bezpieczeństwem informacji i cią-głością działania dla procesów biznesowych Spółki, 
  • Projektowanie wewnętrznych regulacji PFR Ventures w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa informacji oraz ciągłości działania,
  • Monitorowanie ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania,
  • Nadzór nad przestrzeganiem procedur i standardów IT w Spółce,
  • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi oraz z Grupy PFR w ramach prac bieżących i projektowych związanych z obszarem IT,
  • Planowanie, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania dla pracowników Spółki,
  • Wsparcie w zakresie bezpieczeństwa informacji dla nowych projektów i inicjatyw w Spółce,
  • Koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad wdrożeniami systemów IT w Spółce,
  • Koordynowanie zewnętrznych kontroli oraz audytów bezpieczeństwa informacji przeprowadzanych w Spółce, 
  • Opracowywanie okresowych raportów zarządczych w zakresie bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania.

  Oczekujemy:

  • Minimum 2,5-letniego doświadczenia w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania i monitorowania ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji, 
  • Wykształcenia wyższego, 
  • Praktycznego doświadczenia w monitorowaniu i kontroli wypełniania przez dostawców zobowiązań umownych w zakresie świadczony usług,
  • Znajomości wymagań bezpieczeństwa określonych w przepisach prawa dla podmiotów sektora rynku kapitałowego w tym wytycznych KNF,
  • Umiejętności analizowania przepisów prawa i stosowania ich w praktyce w procesach biznesowych,
  • Umiejętności opracowywania regulacji wewnętrznych, 
  • Samodzielności, konsekwencji i inicjatywy w działaniu,
  • Dobrej znajomości języka angielskiego.

  Mile widziane:

  • Znajomość prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

  Oferujemy:

  • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • pakiet prywatnej opieki medycznej,
  • system kafeteryjny mybenefit,
  • wpłata pracodawcy do PPK aż 4%,
  • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne,
  • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach,
  • przyjazne środowisko pracy.


  Dodatkowe informacje:

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska klikając:

  APLIKUJ

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. 
  Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
   

 • Analityk/-czka Inwestycyjny/-a lub Associate Warszawa PFR Ventures umowa o pracę 31 października 2023

  • Lokalizacja Warszawa
  • Spółka PFR Ventures
  • Forma zatrudnienia umowa o pracę
  • Data ważności 31 października 2023

  Główne zadania:

  • Wspieranie Zespołu przygotowującego i przeprowadzającego nabór ofert dla zespołów zarządzających i inwestorów, w wyniku których tworzone będą fundusze VC, w tym: 
   a. Opracowywanie warunków i dokumentacji zasad naboru oraz wyboru ofert; 
   b. Dokonywanie oceny ofert zespołów zarządzających i inwestorów ubiegających się o
       utworzenie funduszu VC wspólnie z funduszami zarządzanymi przez PFR Ventures (m. in.
       badanie biznesplanów, strategii inwestycyjnych oraz due diligence funduszy VC);
   c. Przygotowywanie negocjacji warunków umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC          i doprowadzenie do ich zawarcia.
  • Wspieranie Zespołu podejmującego działania na rzecz doprowadzenia do utworzenia funduszy kapitałowych współfinansowanych przez PFR Ventures, zgodnie z ustaleniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
  • Wspieranie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad działalnością funduszy VC, w tym poprzez terminowe i właściwe jakościowo pozyskiwanie informacji;
  • Monitorowanie działalności funduszy portfelowych VC, współfinansowanych przez fundusze zarządzane przez PFR Ventures w zakresie zgodności ich działania z postanowieniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC oraz raportowanie zdarzeń z ich działalności;
  • Raportowanie do Dyrektora Inwestycyjnego o przypadkach naruszenia przez fundusze VC, przepisów prawa lub postanowień umów inwestycyjnych;
  • Sporządzanie analiz i rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego związanych z realizacją umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
  • Formułowanie rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego w zakresie funkcjonowania funduszy VC, w którym inwestorem jest lub może zostać PFR Ventures;
  • Zapewnienie informacji źródłowych oraz terminowe i właściwe jakościowo sporządzanie raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji obowiązków PFR Ventures wynikających z przepisów prawa oraz zawartych umów o zarządzanie powierzonymi środkami w celu utworzenia funduszy VC;
  • Wykonywanie innych zleconych prac, związanych z realizacją zadań PFR Ventures.

  Oczekujemy:

  • Wykształcenia wyższego;
  • Znajomości procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity);
  • Znajomości KSH;
  • Biegłej znajomości języka angielskiego.

  Mile widziane posiadanie certyfikatu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne np. CFA, doradca inwestycyjny, makler, ACCA.

  Oferujemy:

  • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
  • pakiet prywatnej opieki medycznej;
  • system kafeteryjny mybenefit;
  • wpłata pracodawcy do PPK aż 4%;
  • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR;
  • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach;
  • przyjazne środowisko pracy

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska klikając:

  APLIKUJ

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

  Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
   

PFR Ventures w liczbach

>500

inwestycji VC przeanalizowali nasi analitycy

>150

ofert funduszy opiniowały nasze zespoły inwestycyjne

2,5 mld PLN

to środki, którymi zarządzamy w ramach funduszów funduszy

Wybrane benefity dla naszych pracowników

capital

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Środki z tego funduszu mogą być przeznaczone m.in. na produkty kafeterii MyBenefit, świadczenia okazjonalne czy zapomogi losowe.

icon_city_star

Karta Multisport

Multisport umożliwia korzystanie z blisko 4 tysięcy obiektów sportowych na terenie całej Polski. Dzięki niej codziennie możesz odkrywać nowe aktywności.

icon_medical

Prywatna opieka zdrowotna

Możliwość korzystania z dodatkowej opieki medycznej. Bogatą ofertę świadczeń zdrowotnych przygotowała firma Enel-Med.

Proces rekrutacyjny w PFR Ventures

Prowadzimy proces rekrutacyjny w sposób spójny dla wszystkich kandydatów.

Selekcja nadesłanych aplikacji
Realizowana w oparciu o wymagania wskazane w ogłoszeniu o pracę.

Spotkanie z pracownikiem HR i przedstawicielem obszaru biznesowego 
Wywiad mający na celu ocenę motywacji do zmiany pracy i realizacji zadań na nowym stanowisku, w nowej organizacji. Spotkanie ma na celu poznanie oczekiwań kandydata, planów rozwoju zawodowego i kompetencji.

Weryfikacja umiejętności i kompetencji
Sprawdzimy czy posiadasz niezbędne kompetencje do pracy na danym stanowisku.

Zakończenie procesu rekrutacyjnego
Decyzja o zatrudnieniu podejmowana jest w oparciu o zrealizowany w pełni proces rekrutacyjny, skutkuje złożeniem wybranemu kandydatowi przez PFR Ventures oferty pracy, określającej warunki zatrudnienia.