← Strona Grupy PFR

Kariera

Dołącz do zespołu PFR Ventures

Buduj z nami polski ekosystem innowacji

Polski rynek venture capital rozwija się w przyspieszonym tempie. W roku 2021 w polskie innowacyjne spółki zainwestowano ponad 3,6 mld PLN. Wyszliśmy z fazy niemowlęcej: coraz więcej polskich spółek zbiera finansowanie w Seriach A, B i późniejszych. Widzimy też coraz większe zainteresowanie międzynarodowych funduszy venture capital, a polskie zespoły coraz odważniej inwestują coraz większe kwoty.

Pobudzamy też lokalne zespoły zarządzające private equity i zapewniamy sobie ekspozycję w najlepszych funduszach międzynarodowych. W ostatnich latach zainwestowaliśmy ponad 600 mln PLN w fundusze PE.

W 2021, nasi analitycy współpracujący z funduszami VC, mogli przyjrzeć się ponad 100 transakcjom, które odpowiadały za 20% kapitału zainwestowanego w tym roku.

📊 Szczegółowe dane na temat kondycji polskiego rynku VC znajdziesz w sekcji Raporty

PFR Ventures umożliwia zdobycie wiedzy i praktycznego doświadczenia z obszarów inwestycji venture capital i private equity. Doceniają to polskie i międzynarodowe fundusze oraz najlepsze firmy consultingowe. To właśnie tam trafiają nasi alumni.

Aktualnie poszukujemy

Filtruj po:
 • Stanowisko
 • Lokalizacja
 • Spółka
 • Forma zatrudnienia
 • Data ważności
 • Młodszy Specjalista w Departamencie Operacji Warszawa PFR Ventures umowa o pracę 13 kwietnia 2023

  • Lokalizacja Warszawa
  • Spółka PFR Ventures
  • Forma zatrudnienia umowa o pracę
  • Data ważności 13 kwietnia 2023

  Główne zadania:

  • Zapewnienie prawidłowego raportowania do podmiotów uprawnionych,
  • Przeprowadzanie okresowej weryfikacji stanu aktywów funduszy oraz przepływów pieniężnych,
  • Przekazywanie informacji i dokumentów niezbędnych do obliczania wartości aktywów funduszy inwestycyjnych,
  • Analiza dokumentów, w szczególności dokumentacji inwestycyjnej,
  • Sporządzanie raportów okresowych i danych sprawozdawczych.

  Oczekujemy:

  • Doświadczenia zawodowego w obszarze operacji, rozliczeń lub księgowości funduszy inwestycyjnych
  • Wykształcenia wyższego (preferowane ekonomiczne),
  • Doskonałej organizacji oraz umiejętności pracy pod presją czasu,
  • Umiejętności analitycznych oraz przywiązywania wagi do szczegółów,
  • Dobrej znajomości programu Microsoft Excel,
  • Komunikatywności,
  • Samodzielności i wytrwałości w wykonywaniu powierzonych zadań,
  • Dobrej znajomości języka angielskiego.

  Mile widziane:

  • Doświadczenie w zakresie rozliczania środków pochodzących z funduszy unijnych,
  • Znajomości funkcjonowania spółek prawa handlowego,
  • Praktyczne rozumienie procesów operacyjnych i inwestycyjnych związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych oraz funduszami private equity/venture capital.

  Oferujemy:

  • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
  • pakiet prywatnej opieki medycznej;
  • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne;
  • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach;
  • przyjazne środowisko pracy


  Dodatkowe informacje:
  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) na adres rekrutacja@pfrventures.pl podając w temacie numer referencyjny: PFRV/O/03/2023

  Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PFR Ventures Sp. z o.o., ul. Krucza 50, 00-250 Warszawa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, w tym ewen-tualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Eu-ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

  Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 • Analityk Inwestycyjny/Associate Warszawa PFR Ventures umowa o pracę 25 kwietnia 2023

  • Lokalizacja Warszawa
  • Spółka PFR Ventures
  • Forma zatrudnienia umowa o pracę
  • Data ważności 25 kwietnia 2023

  Główne zadania:

  • Wspieranie Zespołu przygotowującego i przeprowadzającego nabór ofert dla zespołów zarządzających i inwestorów, w wyniku których tworzone będą fundusze VC, w tym: 
   • Opracowywanie warunków i dokumentacji zasad naboru oraz wyboru ofert; 
   • Dokonywanie oceny ofert zespołów zarządzających i inwestorów ubiegających się o utworzenie funduszu VC wspólnie z funduszami zarządzanymi przez PFR Ventures (m. in. badanie biznesplanów, strategii inwestycyjnych oraz due diligence funduszy VC);
   • Przygotowywanie negocjacji warunków umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC i doprowadzenie do ich zawarcia.
  • Wspieranie Zespołu podejmującego działania na rzecz doprowadzenia do utworzenia funduszy kapitałowych współfinansowanych przez PFR Ventures, zgodnie z ustaleniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
  • Wspieranie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad działalnością funduszy VC, w tym poprzez terminowe i właściwe jakościowo pozyskiwanie informacji;
  • Monitorowanie działalności funduszy portfelowych VC, współfinansowanych przez fundusze zarządzane przez PFR Ventures w zakresie zgodności ich działania z postanowieniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC oraz raportowanie zdarzeń z ich działalności;
  • Raportowanie do Dyrektora Inwestycyjnego o przypadkach naruszenia przez fundusze VC, przepisów prawa lub postanowień umów inwestycyjnych;
  • Sporządzanie analiz i rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego związanych z realizacją umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
  • Formułowanie rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego w zakresie funkcjonowania funduszy VC, w którym inwestorem jest lub może zostać PFR Ventures;
  • Zapewnienie informacji źródłowych oraz terminowe i właściwe jakościowo sporządzanie raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji obowiązków PFR Ventures wynikających z przepisów prawa oraz zawartych umów o zarządzanie powierzonymi środkami w celu utworzenia funduszy VC;
  • Wykonywanie innych zleconych prac, związanych z realizacją zadań PFR Ventures.


  Oczekujemy:

  • Wykształcenia wyższego;
  • Znajomości procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity);
  • Znajomości KSH;
  • Biegłej znajomości języka angielskiego.

  Mile widziane posiadanie certyfikatu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne np. CFA, doradca inwestycyjny, makler, ACCA.


  Oferujemy:

  • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
  • pakiet prywatnej opieki medycznej;
  • system kafeteryjny mybenefit;
  • wpłata pracodawcy do PPK aż 4%;
  • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR;
  • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach;
  • przyjazne środowisko pracy


  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska klikając:

  APLIKUJ


  Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFRV/12//2017.Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

  albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFRV/12/2017 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

  Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

  Nr ref.: PFRV/AI/04/2023

PFR Ventures w liczbach

>500

inwestycji VC przeanalizowali nasi analitycy

>150

ofert funduszy opiniowały nasze zespoły inwestycyjne

2,5 mld PLN

to środki, którymi zarządzamy w ramach funduszów funduszy

Wybrane benefity dla naszych pracowników

capital

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Środki z tego funduszu mogą być przeznaczone m.in. na produkty kafeterii MyBenefit, świadczenia okazjonalne czy zapomogi losowe.

icon_city_star

Karta Multisport

Multisport umożliwia korzystanie z blisko 4 tysięcy obiektów sportowych na terenie całej Polski. Dzięki niej codziennie możesz odkrywać nowe aktywności.

icon_medical

Prywatna opieka zdrowotna

Możliwość korzystania z dodatkowej opieki medycznej. Bogatą ofertę świadczeń zdrowotnych przygotowała firma Enel-Med.

Proces rekrutacyjny w PFR Ventures

Prowadzimy proces rekrutacyjny w sposób spójny dla wszystkich kandydatów.

Selekcja nadesłanych aplikacji
Realizowana w oparciu o wymagania wskazane w ogłoszeniu o pracę.

Spotkanie z pracownikiem HR i przedstawicielem obszaru biznesowego 
Wywiad mający na celu ocenę motywacji do zmiany pracy i realizacji zadań na nowym stanowisku, w nowej organizacji. Spotkanie ma na celu poznanie oczekiwań kandydata, planów rozwoju zawodowego i kompetencji.

Weryfikacja umiejętności i kompetencji
Sprawdzimy czy posiadasz niezbędne kompetencje do pracy na danym stanowisku.

Zakończenie procesu rekrutacyjnego
Decyzja o zatrudnieniu podejmowana jest w oparciu o zrealizowany w pełni proces rekrutacyjny, skutkuje złożeniem wybranemu kandydatowi przez PFR Ventures oferty pracy, określającej warunki zatrudnienia.

Nie znalazłeś oferty pracy dla siebie?

Wyślij nam swoje CV, a skontaktujemy się z Tobą jak tylko pojawi się oferta dopasowana do Twoich kwalifikacji.

Zostaw swoje CV