← Strona Grupy PFR

Zrównoważone inwestowanie

Realizacja celów zrównoważenego rozwoju to istotny element w działalności inwestycyjnej PFR Ventures. W ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju wspólnie pracujemy nad efektywnym wdrożeniem działań, które korzystnie będą wpływać na nasze otoczenie. 

Celem naszych ASI jest budowa portfela inwestycji, które wniosą wkład w długoterminowy rozwój zrównoważonego ekosystemu biznesowego w Polsce. PFR Ventures w ramach działalności inwestycyjnej będzie wdrażać standardy postępowania wypracowane przez branżowe organizacje międzynarodowe (np. Invest Europe oraz ILPA).

Szczegóły dotyczące naszej strategii w zakresie zrównoważonego inwestowania oraz wymagane oświadczenia dostępne są do pobrania po lewej stronie.