← Strona Grupy PFR
Dostępność: Fundusz wygasły VC

PFR KOFFI

profile

Profil funduszu

wzrost i ekspansja ? Fundusze PFR KOFFI inwestują w dojrzałe spółki, które poszukują finansowania np. ekspansji zagranicznej

briefcase

Środki do dyspozycji

298 mln PLN

bag

Wejścia kapitałowe

do 60 mln PLN

purse

Wkład prywatny

Tak, min. 50%

calendar

Okres Inwestycji

od 2017 do 2023

lock-with-key

Proces Inwestycyjny

ciągły nabór ? Możesz złożyć ofertę w momencie, gdy nabór jest otwarty

O programie

PFR KOFFI skierowany jest do funduszy Venture Capital, których strategia koncentruje się na inwestycjach w innowacyjne spółki, znajdujące się na etapie wzrostu, rozwoju lub ekspansji.

Nabór ofert zamknięty. Wkrótce więcej informacji o kontynuacji programu.

PFR KOFFI inwestuje w lokalne, a także międzynarodowe zespoły zarządzające funduszami Venture Capital, które mogą wnieść znaczący know-how oraz smart money do polskich młodych firm technologicznych, chcących rozwijać się na rynkach międzynarodowych.

Maksymalna inwestycja PFR KOFFI w jeden fundusz VC wynosi 60 mln PLN (ok. 13 mln EUR). Co najmniej dwukrotność wkładu PFR KOFFI musi zostać zainwestowana przez fundusz VC w polskie spółki. 

Fundusze, w które zainwestował PFR KOFFI:

 

PFR KOFFI bazuje na środkach z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Materiały

FAQ (archiwum)

 • 1. W jaki sposób Oferta inwestycyjna powinna zostać przekazana PFR KOFFI FIZ?

  Oferta powinna zostać przekazana za pośrednictwem indywidualnego konta dostępnego na stronie https://www.pfrventures.pl/pl/. Dostęp do konta wymaga rejestracji: https://www.pfrventures.pl/pl/rejestracja/

 • 2. Jakie dokumenty, w jakiej formie i na jakich etapach Oferent powinien dostarczyć PFR KOFFI FIZ?

  a) Załącznik nr 1 „Formularz identyfikacyjny Oferty” – konieczny do wypełnienia formularz; harmonogram finansowy/budżet Funduszu VC może być przesłany w dowolnej formie.
  b) Załącznik nr 2 „Formularz weryfikacji Kluczowego Personelu Oferenta” – preferowane jest przesłanie wypełnionego załącznika, jednakże alternatywą może być wskazanie członków Kluczowego Personelu, wypełnienie sekcji E formularza oraz załączenie CV członków Kluczowego Personelu w dowolnej formie jako odrębnego dokumentu.
  c) Załącznik nr 3 „Strategia Inwestycyjna Oferenta” – możliwa jest dowolna forma (np. prezentacja lub dokument word)
  d) Załącznik nr 4 „Lista potencjalnych projektów inwestycyjnych Oferenta” – możliwa jest dowolna forma, zbieżna zakresem danych do wzoru załącznika nr 4
  e) Załącznik nr 5 „Oświadczenie Oferenta” – konieczne do wypełnienia
  f) Załącznik nr 6 „Oświadczenie członka Kluczowego Personelu” – konieczne do wypełnienia
  g) Załącznik nr 7 „Oświadczenie członka Zespołu wnoszącego wkład w ramach Deklarowanej Kapitalizacji” – konieczne do wypełnienia
  h) Załącznik nr 8 (i) „Oświadczenie Inwestora Prywatnego (osoba fizyczna)” – konieczne do wypełnienia przed rozpoczęciem procesu Due Diligence
  i) Załącznik nr 8 (ii) „Załącznik nr 8(ii) Oświadczenie Inwestora Prywatnego (osoba prawna)” – konieczne do wypełnienia przed rozpoczęciem procesu Due Diligence

  Wzory dokumentów (załączniki) jakie Oferent powinien dostarczyć PFR KOFFI FIZ znajdują się na stronie https://www.pfrventures.pl/pl/fundusze/6/pfr-koffi-fiz/.

 • 3. Jakie warunki muszą być spełnione, aby możliwe było złożenie oferty przez osoby fizyczne?

  a) W przypadku struktur polskich osoby fizyczne mogą złożyć wniosek/ofertę występując jako wewnętrzny Podmiot Zarządzający. Taka sytuacja zachodzi wtedy, gdy Funduszem VC (Pośrednikiem Finansowym) jest spółka kapitałowa (sp. z o.o. lub S.A.). Wtedy osoby fizyczne występują jako wewnętrzny Podmiot Zarządzający, czyli zarząd spółki kapitałowej.

  b) W przypadku struktur zagranicznych istnieje możliwość składania wniosków/ofert przez osoby fizyczne planujące utworzenie Podmiotu Zarządzającego/Funduszu VC, niezależnie od docelowej formy prawnej Podmiotu Zarządzającego/Funduszu VC (spółka kapitałowa, SKA, odpowiednik FIZAN itd.). Przyszła struktura prawna musi być szczegółowo opisana w ofercie, tak by umożliwić przeprowadzenie stosownej analizy.

  Składając wniosek jako osoby fizyczne, w formularzu nr 1 należy zaznaczyć opcję „Podmiot Zarządzający”.

 • 4. Czy Podmiot Zarządzający może być powiązany kapitałowo lub personalnie z Inwestorem Prywatnym funduszu?

  Podmiot Zarządzający powinien być całkowicie niezależny. Wszelkie potencjalne obszary występowania konfliktu interesów wraz ze sposobem ich mitygacji powinny być szczegółowo opisane w Załączniku 3 – Strategia Inwestycyjna Oferenta.

 • 5. Czy oferent programu jest zobowiązany do zaprezentowania potencjalnych projektów inwestycyjnych (ang. pipeline) Funduszu VC?

  Oferent powinien zaprezentować wiarygodną listę potencjalnych projektów inwestycyjnych. Potencjalna lista projektów powinna być zaprezentowana w załączniku nr 4 lub innej formie, zbieżnej zakresem z załącznikiem.

 • 6. Czy środki na inwestycje z PFR KOFFI będą przekazywane w całości w momencie podpisania Umowy inwestycyjnej, czy w ramach ciągnień (ang. capital call) na poszczególne inwestycje?

  Środki na inwestycje z PFR KOFFI będą przekazywane w ramach ciągnień na poszczególne inwestycje.

 • 7. Czy w momencie podpisania Umowy Inwestycyjnej Fundusz VC musi mieć status ASI w rejestrze KNF?

  Oferenci, którzy zostali wybrani w naborze i jeszcze nie uzyskali wpisu do rejestru ZASI na moment podpisania Umowy Inwestycyjnej, taka umowa inwestycyjna zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania wpisu do rejestru ZASI (warunek zawieszający), tzn. wejdzie w życie po uzyskaniu wpisu.
  Co do innych wymogów dotyczących ASI zachęcamy do zapoznania się z informacjami pod adresem: https://www.pfrventures.pl/pl/aktualnosci/46/pfr-starter-fiz-informacja-dla-oferentow/.

 • 8. Czy członek Komitetu Inwestycyjnego będący zewnętrznym ekspertem może być członkiem komitetu inwestycyjnego w innym funduszu?

  Co do zasady nie jest to wykluczone. Należy przedstawić potencjalne konflikty interesów wraz ze sposobem ich mitygacji.

 • 9. Czy członek Komitetu Inwestycyjnego będący zewnętrznym ekspertem może być członkiem kluczowego personelu w innym funduszu?

  Co do zasady nie jest to wykluczone. Należy przedstawić potencjalne konflikty interesów wraz ze sposobem ich mitygacji.

Masz pytania?

Chcesz się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego funduszu? Skontaktuj się z nami.

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Captcha musi być zaznaczona

Pozostałe produkty:

Brak wyników dla powyższych kryteriów wyszukiwania.

Spróbuj wyczyścić filtry lub zmienić kryteria wyszukiwania.