← Strona Grupy PFR

Inwestycje PFR Ventures w ramach POIR

PFR Ventures w latach 2017-2023 zainwestował 1,1 mld PLN w fundusze VC. Środki te pochodziły z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Inwestycje PFR Ventures w ramach POIR

PFR Ventures w latach 2017-2023 zainwestował 1,1 mld PLN w fundusze VC. Środki te pochodziły z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.


32

fundusze VC

1,6 mld PLN

inwestycji w start-upy (razem ze środkami prywatnymi)

380

firm pozyskało finansowanie od funduszy wspartych przez POIR

32

fundusze VC

1,6 mld PLN

inwestycji w start-upy (razem ze środkami prywatnymi)

380

firm pozyskało finansowanie od funduszy wspartych przez POIR

W 2017 roku PFR Ventures, na mocy umowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, uruchomiło pięć programów inwestycyjnych: Starter, Biznest, Otwarte Innowacje, KOFFI oraz NCBR CVC. Wszystkie z nich bazowały na środkach unijnych (POIR). Celem była stymulacja polskiego rynku venture capital i wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

PFR Ventures działa w formule funduszu funduszy (FoF). Oznacza to, że środki, którymi zarządza najpierw trafiają do funduszy venture capital, które następnie inwestują w innowacyjne przedsiębiorstwa. Takie rozwiązanie pozwala m.in. na zaangażowanie inwestorów prywatnych, którzy powierzają funduszom środki równolegle do PFR Ventures. Dodatkowo, funduszami venture capital zarządzają doświadczeni managerowie. Są oni w stanie odpowiednio oceniać potencjał inwestycyjny spółek, a następnie pomagać w ich rozwoju w taki sposób, by zwiększały swoją wartość, a w konsekwencji pomnażały zainwestowany kapitał.

W latach 2017-2023 PFR Ventures zainwestowało w ramach programów Starter, Biznest, Otwarte Innowacje, KOFFI oraz NCBR CVC w 32 fundusze VC. Horyzont inwestycyjny wszystkich funduszy, które zostały zasilone kapitałem POIR sięgał 2023 roku. W następnych latach zespoły zarządzające skupią się na rozwoju spółek (w tym inwestycjach w ramach tzw. rund follow-on) i stopniowym wychodzeniu z transakcji (tzw. exitach). Równolegle, w 2024 roku PFR Ventures rozpoczęło drugą edycję programów, która została oparta ponownie o kapitał unijny.

Pięć programów PFR Ventures miało na celu stymulowanie różnych obszarów polskiego ekosystemu venture capital. Tym samym, strategia zarządzających funduszami zależała częściowo od tego, z jakich środków skorzystali.

Strategie programów oraz ich parametry to efekt konsultacji prowadzonych przez PFR Ventures z bliźniaczymi instytucjami z Europy. Wśród nich znalazło się m.in. Bpifrance, KfW czy British Business Bank. Dialog z doświadczonymi partnerami oraz instytucjami międzynarodowymi (ILPA, Invest Europe) zagwarantował rynkowy charakter naszych działań.

Poniżej podsumowujemy ogólne cele programów i ich efekty.

PFR Starter

To program nastawiony na inwestycje w zalążkowe projekty (np. przed pierwszą komercyjną sprzedażą). Jego konstrukcja wynagradza inwestorom prywatnym dodatkowe ryzyko, które ponoszą z tytułu inwestowania na bardzo wczesnym etapie.

Budżet programu 416 mln PLN
Fundusze portfelowe

ArkleyBrinc, Accelero, bValue, EEC Magenta, FundingBox, Freya Capital, KnowledgeHub, Movens Capital, RST Ventures for Earth, Satus Starter, Smok VC, Sunfish Partners, TarHeel Capital Pathfinder

Liczba spółek, które pozyskały środki od tych funduszy 184
Łączna wartość inwestycji w spółki 471 mln PLN

 

PFR Biznest

Celem programu była inwestycja w zespoły zarządzające, które każdorazowo do finansowania start-upów będą angażowały tzw. aniołów biznesu.

Budżet programu 114 mln PLN
Fundusze portfelowe Black Swan, CofounderZone, Kogito Ventures, NextRoad VC, PomerAngels
Liczba zaangażowanych aniołów biznesu 416
Liczba spółek, które pozyskały środki od tych funduszy 71
Łączna wartość inwestycji w spółki 179 mln PLN
W tym wkład anielski 91 mln PLN

 

PFR Otwarte Innowacje

Fundusze finansowały rozwój firm, które wyróżniał komponent B+R+I. Strategia zakładała inwestycje również w bardziej dojrzałe spółki i większe zaangażowanie kapitałowe (do 60 mln PLN).

Budżet programu 256 mln PLN
Fundusze portfelowe Aper Ventures, Atmos Ventures, Montis Capital, YouNick, Tangent Line
Liczba spółek, które pozyskały środki od tych funduszy 40
Łączna wartość inwestycji w spółki 401 mln PLN

 

PFR KOFFI

Program miał na celu inwestycję w bardziej doświadczonych zarządzających funduszami, którzy planowali założenie funduszy o wysokiej kapitalizacji nastawionych na finansowanie spółek w fazie wzrostowej.

Budżet programu 132 mln PLN
Fundusze portfelowe Avia Capital, Cogito Capital Partners, Finch Capital II; Finch Capital III; White Star Capital
Liczba spółek, które pozyskały środki od tych funduszy 20
Łączna wartość inwestycji w spółki 194 mln PLN

 

PFR NCBR CVC

Celem programu było tworzenie funduszy corporate venture capital. Jest to rodzaj funduszu, w którym inwestorem strategicznym stają się korporacje. W ramach tego programu udało nam się zaangażować do finansowania start-upów m.in. Totalizator Sportowy, Tauron oraz PGE. Zainwestowaliśmy również w międzynarodowy fundusz współtworzony przez 3 zagraniczne korporacje: Nouryon, Bühler Group oraz Royal Cosun.

Budżet programu 258 mln PLN
Fundusze portfelowe Avia Capital, Cogito Capital Partners, EEC Magenta 2, SpeedUp Energy Innovation, ffVC, Icos Capital
Liczba spółek, które pozyskały środki od tych funduszy 65
Łączna wartość inwestycji w spółki 388 mln PLN

W tym programie zarządzaliśmy środkami unijnymi POIR, a dodatkowy kapitał (z tego samego źródła) powierzyło nam Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Baza inwestycji PFR Ventures

Poniżej udostępniamy bazę wszystkich inwestycji, których dokonały fundusze korzystające z kapitału POIR. Baza umożliwia ich łatwe przeglądanie w podziale na programy i konkretne fundusze.

Masz dodatkowe pytania? Napisz na [email protected]. Pamiętaj, że nie będziemy mogli Ci udostępnić Ci szczegółowych informacji o parametrach finansowych transakcji. Jeżeli jesteś zainteresowan_ danymi o polskim rynku venture capital – zajrzyj do sekcji Raporty

Baza dostępna jest w różnych układach ("views"). Przełączając je, możesz przeglądać spółki lub fundusze np. w podziele na portfele lub programy PFR Ventures.

Jeżeli osadzona poniżej baza zajmuje za mało miejsca na ekranie, w prawym dolnym rogu znajdziesz przycisk, który umożliwi przeglądanie jej w osobnym oknie ("view larger version").

Przy pomocy ikon na górnym panelu, możesz układać i filtrować treści (np. wybierając tylko spółki, w które fundusze zainwestowały w 2019 roku). 

Archiwa programów

Wyniki naborów do pierwszej edycji programów

Wyniki naborów do programów nie prowadzonych w trybie otwartym znajdują się na tej podstronie.