Aktualności

PFR Biznest FIZ – zakończenie procesu Naboru ofert nr 2. Nabór nr 3 już w maju!


Dziękujemy Oferentom za duże zainteresowanie programem PFR Biznest FIZ.

Kolejnym etapem procesu jest ocena formalna i merytoryczna otrzymanych Ofert. Informacje o dalszych etapach procesu będziemy przekazywać Oferentom indywidualnie.

Dodatkowo informujemy, że Nabór nr 3 odbędzie się w maju 2018 r. Dokumentacja dotycząca tego naboru zostanie opublikowana w kwietniu 2018 r.