← Strona Grupy PFR

PFR Ventures inwestuje ponad 150 mln PLN w 4 polskie fundusze VC

PFR Ventures
PFR Ventures inwestuje ponad 150 mln PLN w 4 polskie fundusze VC

PFR Ventures podpisało umowy z czterema polskimi funduszami venture capital, które inwestują w innowacyjne spółki w kraju oraz regionie CEE, w tym Inovo VC, Market One Capital i SMOK Ventures. Publiczny inwestor w ostatnim roku alokował do nich łącznie ponad 150 mln PLN w ramach programu PFR VC Hub. Środki pochodzą z budżetu Polskiego Funduszu Rozwoju. Pierwsze umowy podpisano pod koniec 2022 roku, a ostatnią na początku 2024 roku.

Wszystkie zespoły inwestycyjne mają już ugruntowaną pozycję na polskim rynku, a trzy z nich otrzymały wcześniej wsparcie PFR Ventures, w ramach programów zasilanych środkami unijnymi. Wykorzystały je, by zidentyfikować i zainwestować w innowacyjne spółki z potencjałem na wczesnym etapie rozwoju, a następnie wspierać je w rozwoju. 


Fundusze wspierane przez PFR Ventures ulokują większość kapitału w innowacyjnych spółkach z Polski. Łącznie do polskich przedsiębiorstw może trafić ponad 700 mln PLN. Jednocześnie, obszar zainteresowań wszystkich funduszy wykracza także poza nasz kraj. Fundusze Inovo VC i SMOK Ventures planują dodatkowo zainwestować lub już zainwestowały w spółki z Europu Środkowo-Wschodniej. Market One Capital natomiast wspiera także start-upy z całej Europy, w tym m.in. Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Czwarty fundusz zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. 

Wraz z rozwojem polskiego rynku venture capital rozszerza się nasza oferta. Kilka lat temu podjęliśmy decyzję, aby finansować najlepsze polskie zespoły również ze środków PFR. Chcemy, aby zarządzający mieli dostęp do kapitału, który daje większą elastyczność w zakresie strategii inwestycyjnej

– tłumaczy Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Na rozwój polskiego rynku venture capital patrzymy kompleksowo. Zależy nam na wzroście liczby funduszy oraz zainteresowaniu inwestorów prywatnych tą klasą aktywów. Przede wszystkim skupiamy się jednak na pośrednim udostępnieniu kapitału dla polskich innowacyjnych spółek. Osiągamy to budując trwałe relacje z najlepszymi zespołami zarządzającymi: lokalnymi i międzynarodowymi. Polskie zespoły, w które ostatnio zainwestowaliśmy wspieramy już od wielu lat. Udowodniły one, że są godne naszego zaufania, umieją identyfikować przedsiębiorców o największym potencjale, a następnie wspierać ich zapewniając prawdziwe „smart money”, dzieląc się wiedzą i siecią kontaktów, a także pomagając im w zdobyciu kapitału od międzynarodowych funduszy na rozwój w fazie wzrostu

– mówi Bartłomiej Samsonowicz, dyrektor inwestycyjny w PFR Ventures. 

Inovo VC prowadzi obecnie trzeci fundusz venture capital, o kapitalizacji ponad 107 mln EUR, który dotychczas zainwestował w start-upy takie jak Quesma, Livekid oraz Fiat Republic. Zespół jest aktywny od roku 2015 i w swoim portfelu m.in. polskie firmy Booksy, Infermedica, Jutro Medical, Packhelp, Spacelift, Tidio, Zowie czy ukraiński Preply.

Market One Capital zarządza drugim funduszem, o kapitalizacji docelowej ok. 80 mln EUR. Zespół jest aktywny od roku 2017 i inwestuje w spółki które wykorzystują tzw. efekt sieciowy oraz marketplace’y w modelu B2B/B2C. Fundusze Market One Capital mają w swoim portfolio takie spółki jak polskie Packhelp i Jutro Medical z Polski, litewskie Ovoko, czy niemiecki TIER Mobility.

SMOK Ventures powstał w roku 2019 i do dzisiaj zainwestował w 38 spółek, w tym m.in. Authologic, Omnipack, SunRoof i Vue Storefront. Jego drugi fundusz zarządza 25 mln USD i inwestuje w start-upy z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, a także zakładane w innych regionach przez osoby z polskim pochodzeniem.

Czwarty zespół będzie skupiał się na finansowaniu spółek w fazie wzrostu (growth equity) z Polski i Europy. Zarządza nim grupa doświadczonych managerów. Docelowa wielkość funduszu zbliżona jest do rozmiaru pozostałych polskich funduszy z portfela PFR VC Hub.

Programy PFR Ventures są zasilane kapitałem ze środków unijnych albo budżetu własnego Polskiego Funduszu Rozwoju, wzajemnie się przy tym uzupełniając. PFR VC Hub inwestuje środki z budżetu PFR w doświadczone fundusze venture capital, które inwestują w polskie spółki. W najbliższych latach PFR Ventures zapewni kapitał dla 40 funduszy VC, w które zainwestuje około 2 mld PLN. Środki pochodzą z programu unijnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

PFR Ventures
Poprzedni artykuł
PFR Ventures inwestuje w Radix Ventures
Podsumowanie pierwszej serii naborów do programów FENG
Następny

Zainteresują Cię również