← Strona Grupy PFR

Podsumowanie pierwszej serii naborów do programów FENG

PFR Ventures
Podsumowanie pierwszej serii naborów do programów FENG

Od 12 do 29 lutego 2024 roku trwał nabór do pięciu programów PFR Ventures, które bazują na unijnych środkach z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Oferty złożyło 39 zespołów, które planują uruchomić lub już zarządzają funduszami venture capital. 

PFR Ventures to zarządzający funduszami funduszy, który inwestuje w fundusze venture capital (VC) oraz private equity (PE). Pięć z programów PFR Ventures zasilonych jest kapitałem unijnym, to PFR Starter, Biznest, Otwarte Innowacje, KOFFI oraz CVC. Ich celem jest stymulacja polskiego rynku innowacji oraz aktywizowanie różnych grup inwestorów prywatnych, w tym aniołów biznesu oraz korporacji. 

W pierwszej serii naborów, PFR Ventures otrzymało 39 ofert od zespołów, które posiadają swoje fundusze VC lub dopiero planują je założyć. Analiza tych ofert potrwa najbliższe trzy miesiące, a pierwsze umowy mogą zostać podpisane na przełomie maja i czerwca 2024. 

Spodziewamy się, że pierwsze fundusze rozpoczną inwestowanie środków z FENG już w drugiej połowie 2024 roku. Liczymy, że nowe pieniądze unijne ponownie pozwolą na rozwój licznych innowacyjnych projektów. Cieszy nas również balans pomiędzy ofertami od nowych zarządzających i tych, z którymi mieliśmy już kontakt inwestując w ramach poprzedniej edycji naszych programów zasilanych środkami UE. To dla nas istotne, aby zapewniać kapitał dla różnorodnych polskich zespołów

– komentuje Maciej Ćwikiewicz, prezes PFR Ventures.

Druga seria naborów ruszy 8 kwietnia, a okienko na aplikacje od funduszy będzie otwarte przez dwa tygodnie. Kolejne nabory zaplanowane są na II i III kwartał tego roku. Środki z programu Fundusze Europejskie dla Nowej Gospodarki pozwolą na zasilenie łącznie około 40 funduszy venture capital, w których wkład publiczny wyniesie 1,8 mld zł, a dodatkowe 1,1 mld zł dołożą inwestorzy prywatni. PFR Ventures przewiduje, że kapitał z FENG dostępny będzie dla zarządzających do końca 2025 roku. 


PFR Ventures
Poprzedni artykuł
PFR Ventures inwestuje ponad 150 mln PLN w 4 polskie fundusze VC
Dokumentacja i terminy naborów do programów FENG
Następny

Zainteresują Cię również