← Strona Grupy PFR

Nowe środki unijne dla polskiego rynku venture capital. Rusza druga edycja programów PFR Ventures

PFR Ventures
Nowe środki unijne dla polskiego rynku venture capital. Rusza druga edycja programów PFR Ventures

PFR Ventures ogłasza pierwsze nabory do nowych programów zasilanych środkami z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Zarządzający funduszami będą mogli aplikować do nowych edycji programów PFR Starter, Biznest, Otwarte Innowacje, KOFFI i CVC już od 12 lutego 2024. Do końca roku planowanych jest 5 serii naborów.

Nowe środki z programu Fundusze Europejskie dla Nowej Gospodarki (FENG) pozwolą na zasilenie około 40 funduszy venture capital, w których wkład publiczny wyniesie 2 mld zł, a dodatkowe 1,1 mld zł dołożą inwestorzy prywatni. Nowy kapitał będzie stymulować różnego typu inwestycje w start-upy, pozwalające na zaspokojenie różnorodnych potrzeb innowacyjnych spółek: od finansowania prototypów po kapitał na ekspansję międzynarodową. 

Rynek VC jest motorem finansowania innowacji. PFR w ostatnich latach stał się największym inwestorem instytucjonalnym w fundusze PE/VC w tej części Europy. Od początku mówiliśmy, że kluczowe jest, aby środki były dostępne na każdym etapie rozwoju firmy oraz długoterminowo. Dlatego to ważne, że PFR Ventures startuje z kolejnym duży programem finansowanym ze środków UE w ramach FENG. Zamierzamy zainwestować około 2 miliardy złotych w 40 zespołów zarządzających. Wśród nich ponownie znajdą się tzw. first-time teams, ale kapitał trafi także do istniejących już zespołów zarządzających, które będą uruchamiać swoje kolejne fundusze. To nowa miara dojrzałości naszego rynku. Będzie to również istotne dla samych start-upów, które będą mogły pracować z bardziej doświadczonymi inwestorami. Mam nadzieje, że z naszych funduszy venture capital w najbliższych latach wyrośnie polski jednorożec!

– mówi Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. 

W ramach FENG, PFR Ventures uruchomi nowe edycje programów PFR Starter, Biznest, Otwarte Innowacje, KOFFI i CVC. PFR Starter i PFR Biznest pozwolą na realizację za pośrednictwem funduszy VC inwestycji w małe i średnie firmy znajdujące się na wczesnych etapach rozwoju. PFR Biznest dodatkowo aktywizuje inwestorów prywatnych (aniołów biznesu) i transfer wiedzy od osób z dużym doświadczeniem rynkowym. PFR Otwarte Innowacje ma na celu realizację za pośrednictwem funduszy VC inwestycji w małe i średnie przedsiębiorstwa z komponentem B+R+I znajdujące się na zarówno na wczesnych jak i dalszych etapach rozwoju. Celem PFR KOFFI jest będzie inwestowanie poprzez pośredników finansowych w małe i średnie przedsiębiorstwa na etapie wzrostu, rozwoju, ekspansji, będące w fazie rozszerzania działalności lub realizacji nowych projektów, a także przechodzące na nowe rynki lub na nowe rozwiązania. Z kolei PFR CVC pozwoli na dostarczenie kapitału innowacyjnym spółkom poprzez fundusze CVC (corporate venture capital) wraz ze środkami inwestorów korporacyjnych.

Pierwsze nabory do wszystkich 5 programów wystartują już 12 lutego 2024. Druga tura naborów planowana jest na ostatni tydzień marca. Przewidywany termin podpisania umów z zespołami zarządzającymi to maj-czerwiec 2024. W II i III kwartale 2024 PFR Ventures planuje przeprowadzić jeszcze około trzy tury naborów. Środki dla zespołów będą dostępne do końca 2025 roku.

Polski rynek venture capital jest w zupełnie innym miejscu niż jeszcze 5 lat temu. Doszło do potężnej zmiany w świadomości uczestników rynku, znacznie wzrosła ich aktywność i pobudził się apetyt na finansowanie innowacji. Dużą rolę odegrały w tym środki unijne, które pozwoliły na zbudowanie fundamentów naszego ekosystemu. Liczba nowych zespołów inwestycyjnych i transakcji dokonanych do końca roku 2023 świadczą o sukcesie dotychczasowych programów. Nowe edycje programów PFR Ventures będziemy kontynuować na dotychczasowych zasadach, z nieznacznymi poprawkami. Do końca roku planujemy 5 serii naborów do programów, ale przewidujemy, że nie wykorzystają one wszystkich przeznaczonych na nie środków

– mówi Maciej Ćwikiewicz, prezes PFR Ventures.

Więcej informacji i dokumentacja programów: tutaj.

PFR Ventures
Poprzedni artykuł
Programy FENG: spotkania informacyjne przed naborami
Czwarta i piąta seria naborów do programów finansowanych ze środków FENG
Następny

Zainteresują Cię również