Aktualności

PFR Starter FIZ: Utworzenie nowego funduszu z Satus


PFR Ventures, w ramach PFR Starter FIZ, w dniu 6 grudnia 2018 roku zawarł umowę inwestycyjną z funduszem Satus, zarządzanym przez Stanisława Rogozińskiego oraz Bartłomieja Knichnickiego.

Nowoutworzony fundusz będzie dysponował środkami w wysokości 43 mln PLN, które zainwestuje w innowacyjne projekty we wczesnej fazie rozwoju. Portfolio spółek budowane będzie na bazie branż: AI, nauczanie maszynowe, IoT, Big Data, usługi i technologie usprawniające rynek e-commerce oraz cyberbezpieczeństwo danych.

Więcej informacji o funduszu na : http://satus.pl/fund/