Aktualności

PFR Biznest FIZ: Dwa nowe fundusze - Pomerangels i Next Road Ventures


PFR Ventures, w ramach funduszu funduszy PFR Biznest FIZ, w dniach 9 i 11 października 2018 roku zawarł umowy inwestycyjne inicjujące powstanie kolejnych dwóch funduszy koinwestycyjnych:

  • Pomerangels, zarządzany przez Tomasza Łaseckiego i Grzegorza Gawlika, oraz
  • Next Road Ventures, zarządzany przez Ewę Chronowską i Marcina Łączyńskiego

Nowoutworzone fundusze o łącznej kapitalizacji 60 mln PLN zainwestują w koinwestycji z Aniołami Biznesu blisko 120 mln PLN w innowacyjne projekty we wczesnej fazie rozwoju. W ramach PFR Biznest FIZ powstało już 6 funduszy koinwestycyjnych.