Inwestycje dla innowacji

PFR Ventures to podmiot zarządzający funduszami funduszy, zapewniający finansowanie zwrotne poprzez fundusze VC oraz grupy aniołów biznesu innowacyjnym MŚP na różnych etapach rozwoju.

O PFR Ventures

Realizując strategię Polskiego Funduszu Rozwoju, PFR Ventures działa w formule funduszu funduszy, oferując finansowanie zwrotne innowacyjnym spółkom z sektora MŚP poprzez wybranych pośredników finansowych np. fundusze venture capital lub aniołowie biznesu.

Środki przeznaczone na innowacyjne przedsięwzięcia pochodzić będą z funduszy europejskich, tj. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz środków prywatnych zapewnionych przez wybranych pośredników finansowych.

Inwestowanie w formule funduszu funduszy z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia najlepszych podmiotów zarządzających stworzy efektywny model finansowania oraz zapewni rynkowe podejście zgodne z najlepszymi praktykami biznesowymi.

  • Największy w Europie Środkowo-Wschodniej Fundusz Funduszy
  • Finansowanie innowacyjnych projektów
  • Finansowanie zwrotne poprzez pośredników finansowych
  • Otwarte podejście do partnerów
  • Rynkowe podejście
  • Elastyczność inwestycyjna
  • Finansowanie przedsiębiorstw z sektora MŚP na wczesnym etapie rozwoju
  • Współpraca z funduszami VC i sieciami aniołów biznesu

Fundusze Funduszy


Fundusze VC

Uruchomiliśmy do tej pory 23 funduszy VC, które do 2023 zainwestują nawet w kilkaset innowacyjnych projektów. Każdy z zespołów posiada inną strategię oraz ticket inwestycyjny.

Do tej pory, nasze fundusze dokonały 262 inwestycji. Środki trafiły do spółek z różnych branż i znajdujących się na odmiennych etapach rozwoju.

863 z 863 inwestycji Wyczyść wszystkie filtry
Fundusz
Branża
Etap inwestycji

Nie znaleziony spółki:

Spółka Fundusz Etap inwestycji Data inwestycji
z 20
Pozycji na stronie: