← Strona Grupy PFR
Piotr-Pilat

Piotr Piłat

Sekretarz Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej

Ekspert ds. rynków finansowych z ponad 20-letnim doświadczeniem w administracji publicznej, instytucjach rynku finansowego (Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Giełda Papierów Wartościowych S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) oraz organach nadzoru nad rynkiem finansowym (Komisja Nadzoru Finansowego). W latach 2006-2016 kierował pracami Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów odpowiedzialnego za tworzenie ram legislacyjnych oraz kierowanie procesem legislacyjnym dla wszystkich regulacji dotyczących rynku finansowego na poziomie europejskim i krajowym (w tym negocjacje i implementacja min.: CRD, BRRD, MIFID, AIFMD, Solvency II, PSD, DGSD). Podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej kierował pracami prezydencji w obszarze rynku finansowego. Przez wiele lat kierował operacyjną obsługą prac Rady Rozwoju Rynku Finansowego oraz Komitetu Stabilności Finansowej.

W ostatnim okresie zaangażowany w działania restrukturyzacyjne w sektorze bankowym. Prowadzi działalność doradczą w zakresie pozyskiwania finansowania oraz zrównoważonego rozwoju.