Kariera

PFR Ventures jako największy w Europie Środkowo-Wschodniej fundusz funduszy oferuje satysfakcjonującą i stabilną pracę. Tworzymy pracownikom warunki umożliwiające rozwój kariery oraz stałe podnoszenie kwalifikacji.

Zespół ekspertów stawia na efektywną współpracę oraz dynamiczny wzrost kompetencji, przy udziale pasji i zaangażowania. Zapraszamy do współpracy ambitnych specjalistów zainteresowanych unikalną pracą związaną z rynkiem finansowym

stanowisko


Analityk Inwestycyjny

Analityk Inwestycyjny

Główne zadania:

 • Wspieranie Zespołu przygotowującego i przeprowadzającego nabór ofert dla zespołów zarządzających i inwestorów, w wyniku których tworzone będą fundusze VC, w tym:

  a. Opracowywanie warunków i dokumentacji zasad naboru oraz wyboru ofert;
  b. Dokonywanie oceny ofert zespołów zarządzających i inwestorów ubiegających się o utworzenie funduszu VC wspólnie z funduszami zarządzanymi przez PFR Ventures (m. in. badanie biznesplanów, strategii inwestycyjnych oraz due diligence funduszy VC);
  c. Przygotowywanie negocjacji warunków umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC i doprowadzenie do ich zawarcia.
 • Wspieranie Zespołu podejmującego działania na rzecz doprowadzenia do utworzenia funduszy kapitałowych współfinansowanych przez PFR Ventures, zgodnie z ustaleniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
 • Wspieranie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad działalnością funduszy VC, w tym poprzez terminowe i właściwe jakościowo pozyskiwanie informacji;
 • Monitorowanie działalności funduszy portfelowych VC, współfinansowanych przez fundusze zarządzane przez PFR Ventures w zakresie zgodności ich działania z postanowieniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC oraz raportowanie zdarzeń z ich działalności;
 • Raportowanie do Dyrektora Inwestycyjnego o przypadkach naruszenia przez fundusze VC, przepisów prawa lub postanowień umów inwestycyjnych;
 • Sporządzanie analiz i rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego związanych z realizacją umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
 • Formułowanie rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego w zakresie funkcjonowania funduszy VC, w którym inwestorem jest lub może zostać PFR Ventures;
 • Zapewnienie informacji źródłowych oraz terminowe i właściwe jakościowo sporządzanie raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji obowiązków PFR Ventures wynikających z przepisów prawa oraz zawartych umów o zarządzanie powierzonymi środkami w celu utworzenia funduszy VC;
 • Wykonywanie innych zleconych prac, związanych z realizacją zadań PFR Ventures.

 

 

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego;
 • Co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego, preferowane doświadczenie w funduszu funduszy, funduszu VC lub private equity, lub asset management na rynku akcji;
 • Znajomości procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity);
 • Znajomości KSH;
 • Biegłej znajomości języka angielskiego.

 

Mile widziane posiadanie certyfikatu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne np. CFA, doradca inwestycyjny, makler, ACCA.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • pakiet prywatnej opieki medycznej;
 • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR;
 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach.

 

 

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) na adres rekrutacja@pfrventures.pl podając w temacie nazwę stanowiska.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez PFR Ventures Sp. z o.o., ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.


Specjalista ds. KYC

Specjalista ds. KYC

Główne zadania:

 • Opracowywanie regulacji wewnętrznych w zakresie polityki „poznaj swojego klienta” (KYC),
 • Przeprowadzanie badania KYC podmiotów, z którymi PFR Ventures nawiązuje relacje biznesowe,
 • Przeprowadzanie okresowej weryfikacji podmiotów, z którymi PFR Ventures nawiązało relacje biznesowe,
 • współpracę z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie audytów i kontroli wewnętrznych zgodnie z zasadami przyjętymi w PFR Ventures,
 • Uczestnictwo w projektach związanych z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym w zakresie prawidłowego funkcjonowania procedur identyfikacji klientów.

Oczekujemy:

 • 2 letniego doświadczenia zawodowego w obszarze Compliance, kontroli wewnętrznej lub AML/KYC,
 • Wykształcenia wyższego (preferowane ekonomiczne lub prawnicze),
 • Doskonałej organizacji pracy oraz umiejętności pracy pod presją czasu,
 • Umiejętności analitycznych oraz przywiązywania wagi do szczegółów,
 • Umiejętności wyszukiwania informacji i tworzenia rekomendacji,
 • Komunikatywności,
 • Samodzielności i wytrwałości w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Dobrej znajomości języka angielskiego.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w zakresie kontroli wewnętrznej,
 • Praktyczne rozumienie procesów operacyjnych i inwestycyjnych związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi oraz funduszami private equity/venture capital.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • pakiet prywatnej opieki medycznej;
 • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne;
 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach;
 • przyjazne środowisko pracy

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) na adres rekrutacja@pfrventures.pl podając w temacie numer referencyjny.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PFR Ventures Sp. z o.o., ul. Krucza 50, 00-250 Warszawa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.


Investment Analyst Intern

Investment Analyst Intern

Twoja praca będzie polegała na:

 • dokonywaniu oceny ofert funduszy PE (m.in. strategii inwestycyjnej);
 • sporządzaniu analiz i rekomendacji dla członków Komitetu Inwestycyjnego;
 • asystowaniu podczas negocjacji umów inwestycyjnych;
 • researchu polskiego i globalnego rynku PE/VC;
 • tworzeniu dokumentacji.

Szukamy osoby, która:

 • ukończyła studia licencjackie (preferowane kierunki: finanse, ekonomia i pokrewne);
 • zdobyła pierwsze doświadczenia zawodowe (preferowane doświadczenie w ramach polskiego rynku kapitałowego);
 • posiada podstawową znajomość procesu inwestycyjnego na rynku PE/VC;
 • biegle posługuje się językiem angielskim;
 • sprawnie posługuje się programem Power Point;
 • wykazuje się samodzielnością i proaktywnością.

Mile widziany zapoczątkowany proces zdobywania certyfikatów potwierdzających przygotowanie teoretyczne, np. CFA, doradca inwestycyjny, makler, ACCA.

Oferujemy:

 • konkurencyjne wynagrodzenie;
 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach;
 • możliwość nawiązania dłuższej współpracy po zakończeniu stażu;
 • lokalizację biura w centrum Warszawy.

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) na adres rekrutacja@pfrventures.pl podając w temacie nazwę stanowiska.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez PFR Ventures Sp. z o.o., ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.


Przebieg procesu rekrutacyjnego w PFR Ventures:
1. Selekcja nadesłanych aplikacji - realizowana jest w oparciu o wymagania wskazane w ogłoszeniu o pracę.
2. Spotkanie z pracownikiem HR i przedstawicielem obszaru biznesowego, do którego prowadzona jest rekrutacja - wywiad mający na celu ocenę motywacji do zmiany pracy i realizacji zadań na nowym stanowisku, w nowej organizacji. Spotkanie ma na celu poznanie oczekiwań kandydata, planów rozwoju zawodowego i kompetencji.
3. Weryfikacja umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy na danym stanowisku.
4. Zakończenie procesu rekrutacyjnego - decyzja o zatrudnieniu podejmowana jest w oparciu o zrealizowany w pełni proces rekrutacyjny, skutkuje złożeniem wybranemu kandydatowi przez Polski Fundusz Rozwoju oferty pracy, określającej warunki zatrudnienia.