← Strona Grupy PFR

Krajowy Fundusz Kapitałowy

Fundusz funduszy, który w latach 2007 - 2017 aktywnie inwestował w fundusze Venture Capital. Od końca 2019 roku działa on w strukturach PFR Ventures.

Krajowy Fundusz Kapitałowy

Fundusz funduszy, który w latach 2007 - 2017 aktywnie inwestował w fundusze Venture Capital. Od końca 2019 roku działa on w strukturach PFR Ventures.


18

funduszy VC

500+ mln PLN

zainwestował KFK

200+

wspartych spółek

18

funduszy VC

500+ mln PLN

zainwestował KFK

200+

wspartych spółek

Na bazie ustawy z dnia 4 marca 2005 roku, utworzony został Krajowy Fundusz Kapitałowy. Instytucja pozyskała środki m.in. z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i Ministerstwa Gospodarki. Łącznie, KFK alokowało ponad 500 mln PLN do polskich zespołów zarządzających funduszami venture capital. Z końcem 2019 roku, na bazie ustawy z 4 lipca o systemie instytucji rozwoju, KFK zostało włączone w struktury PFR Ventures.

Zainwestowane przez KFK środki trafiły do 16 zespołów zarządzających funduszami Venture Capital. Wśród nich znalazły się m.in. bValue, Experior Venture Fund, GPV, Helix Ventures Partners, Innovation Nest, META-Ventures czy SpeedUp. Wszystkie z wymienionych dalej kontynuują swoją działalność. Dobry track record umożliwił części z nich pozyskanie kapitału z instytucji takich jak European Investment Fund (EIF). 

Fundusze KFK dostarczyły kapitał do takich start-upów jak: Audioteka, Booksy, Brand24, Frisco.pl, iTaxi, Legimi, Listonic, Sidly, Synerise, Tylko, UX Pin, Vivid Games czy ZenCard. Z przyjemnością obserwujemy dalszy rozwój i ekspansję tych spółek. 

Przeczytaj o historiach sukcesu wspieranych przez KFK spółek.

Maciej Ćwikiewicz, prezes PFR Ventures

Krajowy Fundusz Kapitałowy był kluczowym dostawcą kapitału dla polskich funduszy VC, gdy ten rynek dopiero u nas się rozwijał. Dzięki KFK powstały pierwsze, profesjonalne zespoły, których track record pozwala sięgać po środki zagranicznych inwestorów publicznych takich jak np. EIF.

HISTORIA KRAJOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

lipiec 2005

Utworzenie Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A.

Zobacz treść ustawy
2007

Pierwszy kapitał

Pozyskanie 53,4 mln zł z budżetu państwa (ówczesne Ministerstwo Gospodarki) na inwestycje w fundusze Venture Capital. 

Podpisanie pierwszych umów
grudzień 2007

Podpisanie pierwszych umów

Na bazie kapitału z Ministerstwa Gospodarki i inwestorów prywatnych powstają 2 fundusze - BBI Seed Fund oraz Helix Ventures Partners - o łącznej kapitalizacji 100 mln PLN. Drugi z nich powierzony kapitał zainwestuje wkrótce we Frisco.pl 

marzec 2009

+180 mln EUR z PO IG

Pozyskanie 180 mln euro na inwestycje w fundusze VC na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka” osi priorytetowej 3. „Kapitał dla innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

styczeń 2010

+53 mln CHF ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Rząd Szwajcarii przyznaje KFK 53 mln CHF ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach realizacji projektu „Poprawa otoczenia biznesu i dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie funduszy podwyższonego ryzyka” w obszarze „Poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw”

Podpisanie umów z funduszami VC
2010 - 2017

Podpisanie umów z funduszami VC

Przez kolejnych 7 lat, Krajowy Fundusz Kapitałowy podpisał umowy z łącznie 18 zespołami zarządzającymi. Zainwestowały one około 0,5 mld PLN w ponad 200 przedsiębiorstw. Wśród nich znalazły się tak rozpoznawalne start-upy jak Audioteka, Booksy, Brand24, Frisco.pl, Infermedica czy Synerise. 

Więcej o naszych spółkach portfelowych
sierpień 2018

PFR kupuje KFK od Banku Gospodarstwa Krajowego

W dniu 3 sierpnia Polski Fundusz Rozwoju S.A. nabył od Banku Gospodarstwa Krajowego 100% akcji spółki Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. Transakcja miała na celu skonsolidowanie kompetencji w obszarze funduszu funduszy Venture Capital oraz wykorzystanie korzyści wynikających z działania w większej skali.

Przeczytaj informację prasową
grudzień 2019

KFK wchodzi w struktury PFR Ventures

Zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie instytucji rozwoju, od 2020 roku, działania KFK są kontynuowane w ramach PFR Ventures. Tym samym, utworzony został program PFR KFK. 

Poznaj spółki, które sfinansowały fundusze KFK

Od 2007 roku, 213 spółek otrzymało wsparcie z funduszy KFK. Łącznie, 18 zespołów inwestycyjnych zainwestowało ponad 0,5 mld PLN w polskie, innowacyjne przedsiębiorstwa. Wśród nich znalazły się m.in. takie projekty jak Audioteka, Booksy, Brand24, Frisco.pl, Infermedica czy Synerise.

Portfolio naszych funduszy