Rozszerzona Strona PFR Ventures jest aktualnie w budowie.

PL EN

Rozszerzona Strona PFR Ventures jest aktualnie w budowie.

Realizując strategię Polskiego Funduszu Rozwoju, PFR Ventures działa w formule funduszu funduszy, oferując finansowanie zwrotne innowacyjnym spółkom z sektora MŚP poprzez wybranych pośredników finansowych np. fundusze venture capital lub aniołów biznesu.

Obecnie PFR Ventures tworzy fundusze dedykowane innowacyjnym MŚP znajdujących się na różnych etapach rozwoju, zaczynając od najwcześniejszej fazy (pre-seed), fazy zalążkowej (seed), pierwszych wdrożeń (early stage) oraz fazy wzrostu i ekspansji. Pierwszym uruchamianym funduszem będzie PFR Starter FIZ.

PFR Starter FIZ


PFR Starter FIZ skierowany jest do innowacyjnych spółek znajdujących się w najwcześniejszej fazie rozwoju (etap preinkubacji, inkubacji, startu). Finansowanie udzielane jest przez pośredników finansowych, którzy dzięki swojemu doświadczeniu, kompetencjom i kontaktom dostarczają finansowanym spółkom tzw. smart money, zwiększając znacząco szanse na komercyjny sukces tych spółek.

    Cele inwestycyjne PFR Starter FIZ to:

  • zwiększenie finansowania innowacyjnej działalności MŚP

  • wsparcie przedsiębiorstw na najwcześniejszych etapach rozwoju

  • umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw

Środki do dyspozycji

ok. 782 mln zł

Typy funduszu

Fundusz funduszy
Zakładany udział PFR jako wiodącego inwestora (cornerstone investor)

Profil funduszu

Finansowanie zwrotne przez pośredników finansowych (fundusze VC) innowacyjnych MŚP na najwcześniejszych etapach rozwoju (etap preinkubacji, inkubacji i startu )

Wielkość Inwestycji

Przeciętna wartość inwestycji w spółkę ok. 500 tys. zł
80% Fundusz PFR / 20% środki prywatne

Okres Inwestycyjny

Inwestycje w fundusze 2017-2020
Inwestycje w spółki 2017-2023

Proces Inwestycyjny

Otwarty proces selekcji firm inwestycyjnych, realizowany przez PFR Ventures

Konkurs

Termin ogłoszenia konkursu 12 grudnia 2016 r.

Konkurs

Dokumentacja dotycząca naboru pośredników finansowych w ramach programu PFR Starter FIZ będzie udostępniona w dniu ogłoszenia konkursu.