← Strona Grupy PFR

Ulgi podatkowe dla osób fizycznych inwestujących z funduszami VC

PFR Ventures
Ulgi podatkowe dla osób fizycznych inwestujących z funduszami VC

Od stycznia 2022 roku wchodzą w życie ulgi podatkowe dla osób fizycznych inwestujących w ramach funduszy venture capital (VC). Ulgi będą dotyczyć zarówno inwestycji bezpośrednich w fundusze VC jak i koinwestycji z funduszami VC, o ile co najmniej część środków funduszu będzie pochodzić ze środków europejskich, niemających charakteru bezzwrotnego. W praktyce zatem opcja odliczenia  przysługuje inwestorom  dokonującym inwestycji/koinwestycji m.in. wspólnie z częścią funduszy PFR Ventures.

Podatnik będzie miał możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty 50% wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie akcji /udziałów w alternatywnej spółce inwestycyjnej lub bezpośrednio w start-upie (w przypadku koinwestycji) do wysokości nieprzekraczającej 250 000 zł w roku podatkowym. 

Zaproponowane przez Ministerstwo Finansów i wypracowane w porozumieniu z PFR Ventures rozwiązanie bazuje na zachętach podatkowych funkcjonujących już w wielu krajach europejskich. Mamy nadzieję że przyczyni się ono do dynamicznego rozwoju wielu nowych polskich startupów i zwiększy zaangażowanie inwestorów prywatnych (LP/aniołów biznesu).

Pełna treść nowych przepisów dostępna tutaj (Art. 1, ustęp pierwszy, punkt A oraz Art. 26hc.).
 

Przykład #1 Inwestycja w ramach funduszu PFR Starter

Wysokość inwestycji 4 mln PLN
Udział inwestorów prywatnych 20%
Liczba osób fizycznych będących LP 10
Kwota zainwestowana przez 1 LP 80 tys. PLN
Ulga od podstawy opodatkowania 50%
Zmniejszenie podstawy opodatkowania w związku z ulgą 40 tys. PLN
Podatek PIT - stawka 32%
Maksymalna kwota oszczędności podatkowej 12,8 tys. PLN

Przykład #2 Inwestycja z funduszem PFR Biznest

Wysokość inwestycji 4 mln PLN
Udział Aniołów Biznesu 50%
Liczba Aniołów Biznesu 10
Kwota zainwestowana przez 1 Anioła Biznesu 200 tys. PLN
Ulga od podstawy opodatkowania 50%
Zmniejszenie podstawy opodatkowania w związku z ulgą 100 tys. PLN
Podatek PIT - stawka 32%
Maksymalna kwota oszczędności podatkowej 32 tys. PLN

Założenie: Rzeczywista kwota oszczędności podatkowej zależy od źródła i wielkości przychodów osiąganych przez LP/Aniołów Biznesu.

PFR Ventures
Poprzedni artykuł
Wystartował nabór do PFR GreenHub FoF
Nowa ulga podatkowa – do 50% odliczenia dla inwestorów w funduszach VC i aniołów biznesu
Następny

Zainteresują Cię również