← Strona Grupy PFR

Oświadczenie PFR Ventures ws. zmian w unijnym rozporządzeniu "Omnibus"

PFR Ventures
Oświadczenie PFR Ventures ws. zmian w unijnym rozporządzeniu

PFR Ventures Sp. z o.o. informuje, że PFR Starter FIZ, PFR Biznest FIZ, PFR KOFFI FIZ, PFR Otwarte Innowacje FIZ oraz PFR NCBR CVC FIZ AN stanowią instrumenty finansowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 („rozporządzenie ogólne”). Wskazane instrumenty finansowane mają zatem odmienny status prawny niż np. Bridge Alfa, który nie kwalifikuje się jako instrument finansowy. Bridge Alfa jest bowiem projektem grantowym w rozumieniu art. 35-36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

W związku z powyższym, zmiana definicji „beneficjenta” ustanowionej w rozporządzeniu ogólnym, wprowadzona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1046 („rozporządzenie Omnibus”), pozostaje bez wpływu na warunki udzielania finansowania w ramach instrumentów finansowych: PFR Starter FIZ, PFR Biznest FIZ, PFR KOFFI FIZ, PFR Otwarte Innowacje FIZ oraz PFR NCBR CVC FIZ AN. W odniesieniu do definicji „beneficjenta” w ramach instrumentów finansowych rozporządzenie Omnibus nie wprowadziło żadnych modyfikacji.

PFR Ventures
Poprzedni artykuł
PFR OI: przedłużenie terminu składania ofert
PGE tworzy fundusz CVC z PFR i NCBR
Następny

Zainteresują Cię również