← Strona Grupy PFR

Oświadczenie PFR Ventures w sprawie raportu o funduszach KFK

PFR Ventures
Oświadczenie PFR Ventures w sprawie raportu o funduszach KFK

Publikacja „Startupy programu KFK: wyniki po 2019 r. i wpływ pandemii COVID-19” autorstwa start-upu Gdzie Po Lek oparta jest na ogólnodostępnych danych z KRS. Uważamy, że jest to interesująca analiza stanu spółek portfelowych funduszy VC, w które zainwestował Krajowy Fundusz Kapitałowy. W ramach wewnętrznych badań używamy nie tylko zestawień finansowych, ale także dokonujemy wycen spółek w oparciu o międzynarodowe standardy. Te dane na bieżąco przekazujemy do monitorujących nas instytucji (m.in. Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej). Ze względu na obowiązujące nas i fundusze umowy – nie możemy ich ujawnić.

Uważamy, że jest zbyt wcześnie aby móc przedstawić miarodajne i rzetelne dane na temat portfela funduszy KFK, ponieważ 2/3 spółek jest nadal rozwijanych przez zarządzających. Dopiero 1/3 spółek (77 z 212 inwestycji) została sprzedana lub zlikwidowana. Analizując te inwestycje, z których dokonano już wyjść: 

  • 69% spółek zostało zlikwidowanych lub sprzedanych za nieznaczną kwotę,
  • pozostałe 31% spółek zostało sprzedanych z zyskiem, co potwierdza wskaźnik cash-on-cash (CoC) na poziomie ok. 1,5x,
  • rozkład 70/30 nie odbiega od międzynarodowego benchmarku,
  • wśród dziesięciu najlepszych transakcji, CoC waha się od blisko x2,5 do około x40.

Powyższe dane pokazują, że w portfelach znalazły się również wartościowe i faktycznie innowacyjne firmy, dające ponadprzeciętny zwrot.

Artykuł Pulsu Biznesu ze stycznia 2020, w którym mówimy o danych z dokonanych już exitów

W raporcie GdziePoLek można znaleźć informację na temat zwrotu z inwestycji SpeedUp w SmartPharma. To dana, która pochodzi z naszego raportu. Stopniowo pojawiające się w debacie publicznej informacje o takim charakterze to efekt naszych działań na rzecz zwiększania transparentności i świadomości o rynku Venture Capital. W naszych publikacjach można też znaleźć wskaźniki CoC dla transakcji ECC Games (Inovo, sprzedaż na giełdzie) i Frisco (Helix, sprzedaż do inwestora branżowego).

Jesteśmy przekonani, że podanie zagregowanych statystyk, które obejmowałyby wyniki tylko 2 funduszy z portfela KFK, byłoby znacznym wypaczeniem i nie dałoby się na tej podstawie przedstawić żadnej rzetelnej oceny.

Międzynarodowe instytucje nie raportują wyników funduszy w czasie ich aktywności. Przytaczana przez autorów publikacja jest mylnie przez nich interpretowana, co staraliśmy się wytłumaczyć w trakcie rozmów. Na stronach EIF można znaleźć zagregowane wyniki dotyczące np. wskaźników IRR, ale obejmują one zamknięte już fundusze lub jedynie zrealizowane inwestycje, bez uwzględnienia inwestycji, które jeszcze są w portfelach funduszy i których wartość przed exitem trudność określić. Jednocześnie, państwowe instytucje rozwoju (np. Bpifrance, KfW, British Business Bank) takich danych nie publikują. 

Nie możemy komentować tematów dotyczących funduszu WinVentures, ponieważ jest to przedmiotem toczącego się sporu, w którym uważamy się za stronę pokrzywdzoną. 

PFR Ventures
Poprzedni artykuł
Totalizator Sportowy, PFR Ventures i NCBR tworzą ffVC Tech&Gaming
Raport Startup Poland: wpływ pandemii na start-upy
Następny

Zainteresują Cię również