← Strona Grupy PFR

PFR Ventures podpisał pierwsze umowy inwestycyjne z funduszami venture capital

PFR Ventures
PFR Ventures podpisał pierwsze umowy inwestycyjne z funduszami venture capital

PFR Ventures, pierwszy na polskim rynku profesjonalny inwestor instytucjonalny działający w formule funduszu funduszy (Fund of Funds) zawarł umowy inwestycyjne z 7 funduszami venture capital. Podpisanie umów oznacza rozpoczęcie realizacji strategii PFR Ventures, czyli oferowanie finansowania innowacyjnym spółkom z sektora MSP poprzez doświadczone zespoły zarządzające. PFR Ventures  negocjuje kolejne umowy w ramach wszystkich pięciu Funduszy Funduszy, którymi zarządza.

PFR Ventures podpisał umowy inwestycyjne z następującymi podmiotami:

W ramach PFR Starter FIZ:
Xevin VC
KnowledgeHub
Tar Heel Capital Pathfinder
Ventures For Earth
W ramach PFR Biznest FIZ: 
SILBA
W ramach PFR Otwarte Innowacje FIZ: 
Montis Capital
APER Ventures

Rozpoczęcie okresu inwestycji w start-upy przez powyższe fundusze venture capital wymaga jeszcze wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

„Innowacyjność jest szansą dla rozwoju polskiej gospodarki. Liczymy, że dzięki realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wskaźniki innowacyjności w naszym kraju będą rosły. Wykorzystujemy do tego m.in. fundusze unijne i budujemy prężny rynek venture capital. Dzięki temu, firmy mogą rozwijać swoje produkty i stawać się bardziej konkurencyjne na globalnych rynkach. Innowacje wymagają odwagi, niosą za sobą ryzyko. Dlatego tak ważne jest połączenie finansowania z odpowiednim wsparciem eksperckim”  – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. 

„Venture capital to nowoczesny sposób finansowania działalności start-upów, ale także bardziej dojrzałych firm. Pozwala na korzystanie zarówno z kapitału, jak i doświadczenia menedżerskiego czy kontaktów biznesowych inwestorów, a dzięki temu - na szybki rozwój firmy. W Programie Inteligentny Rozwój przeznaczyliśmy ponad 2 mld zł na tego rodzaju wsparcie. Ruszyło zawieranie umów  z pośrednikami, a to oznacza rzecz najważniejszą, że wkrótce te pieniądze trafią do firm. Nie mam wątpliwości, że liczba funduszy sięgających po środki POIR będzie szybko rosnąć i prędko usłyszymy o skutecznych inwestycjach w przedsiębiorstwa, a zwłaszcza o ich efektach” - powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

„Jednym z kluczowych celów tzw. Planu Morawieckiego jest zwiększenie bazy finansowania polskich przedsiębiorstw i wspieranie ich innowacyjności. Odpowiedzią na te wyzwania było powstanie PFR Ventures - największej w regionie platformy funduszy venture capital o wartości 2,7 mld zł. Wybierając fundusze do współpracy zależało nam, aby pieniędzmi zarządzają profesjonaliści, którzy mają taki sam cel jak my, czyli powodzenie inwestycji. Nie ukrywamy, że wysoko zawiesiliśmy poprzeczkę dla funduszy, które chcą pozyskać od nas finansowanie. Wierzymy jednak, że jest to niezbędne, aby rzeczywiście fundusze o właściwych kwalifikacjach otrzymywały pieniądze i dawały realne wsparcie dla tych młodych innowacyjnych firm” – powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. 

„Program Start in Poland realnie buduje silny polski ekosystem innowacji. Dziękujemy za współpracę i wsparcie minister Jadwidze Emilewicz, ministrowi Jerzemu Kwiecińskiemu, Polskiej Agencji rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju” – dodał Pawel Borys. 

„Fundusze VC zostały wybrane przez PFR Ventures ze względu na doświadczenie inwestycyjne, przedsiębiorcze i branżowe spójne z profilem działalności start-upów, w które zamierzają inwestować. Każdy z siedmiu wybranych zespołów zarządzających dzięki swojemu unikalnemu know-how jest w stanie kreować dodatkową wartość w swoich spółkach portfelowych poprzez dostarczanie im tzw. smart money, np. poprzez zapewnienie wsparcia w działalności operacyjnej, kontakt z ekspertami, pozyskanie klientów, kontrahentów czy dodatkowego finansowania na rozwój” – powiedział Maciej Ćwikiewicz, prezes zarządu PFR Ventures. 

Fundusze PFR Ventures utworzono z myślą o innowacyjnych MŚP znajdujących się na różnych etapach rozwoju, zaczynając od najwcześniejszej fazy (pre-seed), fazy zalążkowej (seed), pierwszych wdrożeń (early stage) oraz fazy wzrostu i ekspansji. 

PFR Starter FIZ to fundusz, którego środki w wysokości 782 mln zł wraz prywatnymi pieniędzmi, umożliwią finansowanie rozwoju innowacyjnych spółek na najwcześniejszym etapie rozwoju. Wsparcie kapitałowe będą mogły uzyskać firmy poszukujące finansowania na rozpoczęcie lub rozwój działalności innowacyjnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (niezależnie od planów rozwoju na innych rynkach), na podstawie przygotowanego przez siebie biznesplanu. Fundusze venture capital zagwarantują im wsparcie zwrotne, a także wiedzę i mentoring. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mieli większe szanse na odniesienie komercyjnego sukcesu. Wielkość inwestycji w innowacyjne przedsiębiorstwo wyniesie do 3 mln zł. 

PFR Biznest FIZ to instrument finansowy, który ma do dyspozycji 258 mln zł. Fundusz będzie oferował wsparcie finansowe dla małych i średnich spółek na wczesnym etapie rozwoju. Inwestycje w innowacyjne spółki będą realizowane poprzez pośredników finansowych koinwestujących z aniołami biznesu, którzy pomagają w realizacji ciekawych pomysłów dostarczając spółkom swoje doświadczenie, kompetencje i kontakty (smart money). PFR Biznest wyłoży w sumie 260 mln zł, a drugie tyle — anioły biznesu. Młode firmy otrzymają dostęp do finansowania w postaci inwestycji kapitałowej lub np. pożyczki zamiennej na udziały lub akcje. Wielkość inwestycji w innowacyjne przedsiębiorstwo wyniesie do 4 mln zł. 

PFR Otwarte Innowacje FIZ powstał z myślą o przedsiębiorstwach w fazie rozwoju technologicznego. Wesprze on podmioty z sektora MŚP na etapie akceleracji technologicznej, rozwoju i docelowo wdrożenia innowacji technologicznych i projektów B+R pozyskanych w formule otwartych innowacji o dużym potencjale rynkowym. Finansowanie zwrotne z przeznaczeniem pieniędzy w wysokości 421 mln zł będzie udzielane poprzez fundusze venture capital angażujące również pieniądze inwestorów prywatnych (np. przedsiębiorstw branżowych). W ramach PFR Otwarte Innowacje FIZ przewidziana wielkość inwestycji w innowacyjne przedsiębiorstwo wyniesie od 5 do 60 mln zł.

Pobierz prezentację.

 

PFR Ventures
Poprzedni artykuł
PFR Biznest: rusza Nabór nr 3
TAURON wraz z PFR i NCBR tworzy pierwszy fundusz Corporate Venture Capital (CVC)
Następny

Zainteresują Cię również