← Strona Grupy PFR

Wystartował nabór do PFR GreenHub FoF

PFR Ventures
Wystartował nabór do PFR GreenHub FoF

Uruchomiliśmy program PFR Green Hub FoF, aby zapewnić finansowanie dla najlepszych "zielonych" projektów. Szukamy zespołów zarządzających, które chcą finansować proekologiczne, innowacyjne firmy. Oferty można składać od teraz do odwołania naboru. 

PFR GreenHub FoF to program uruchomiony w ramach PFR GreenHub – strategicznej inicjatywy Polskiego Funduszu Rozwoju, której celem jest realizacja transformacji energetycznej Polski. Projekt realizowany przez PFR Ventures będzie miał charakter ramienia inwestycyjnego, które zapewni finansowanie dla funduszy Venture Capital o strategii inwestycyjnej powiązanej z proekologicznymi innowacjami.

PFR GreenHub to szeroki projekt, w którym planujemy dokonywać inwestycji bezpośrednich w duże przedsięwzięcia, wspierać kapitałowo inwestycje samorządowe oraz integrować zielony system polskich innowacji. Program PFR GreenHub FoF jest jego ważny elementem, który zapewni pośrednie finansowanie dla młodych i innowacyjnych spółek z aspiracjami do tworzenia technologii chroniących naszą planetę

– tłumaczy Bartłomiej Pawlak, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. 

GreenHub jest funduszem specjalistycznym, a inspiracją dla nas był nasz inwestor PFR SA, który od dwóch lat silnie stara się zaadresować kwestie związane z transformacją energetyczną i w tym roku została przyjęta strategia na poziomie Grupy PFR, która odnosi się m.in. do Zielonego Ładu KE. To muszą być projekty, które mają być bezpośredni wpływ na zjawisko zmiany klimatu i to muszą być projekty mierzalne – takie, które w sposób pośredni lub bezpośredni będą miały na to wpływ. Chodzi o spółki, których technologia może pomóc w zatrzymaniu zmiany klimatu albo np. ma rozwiązanie, które przeciwdziała wykorzystywaniu toksycznych materiałów

– mówi Małgorzata Walczak, dyrektorka inwestycyjna odpowiedzialna za PFR GreenHub FoF. 

W pierwszym etapie, na inwestycje w fundusze VC zarezerwowano 200 mln PLN. Pojedynczy fundusz może pozyskać do 80 mln PLN. Środki PFR GreenHub FoF mogą stanowić maksymalnie 50% jego kapitalizacji. Na środki mogą liczyć zespoły planujące uruchomić fundusz VC w standardowej strukturze (commitment based) lub koinwestycyjnej (deal-by-deal).

Fundusze, które chcą sięgnąć po środki z PFR Green Hub FoF muszą mieć odpowiednią strategię inwestycyjną. Ich inwestycje powinny być skierowane do spółek z obszarów: greentech, OZE lub climate-tech. Ważnym elementem będzie też kontrola paramtetrów ESG (elementy związane z środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną oraz ładem korporacyjnym) w spółkach portfelowych. Środki będą trafiać przede wszystkim do projektów, które znajdują się na późniejszej fazie rozwoju (wzrost/ekspansja).

Chcemy, by pieniądze z GreenHub mogły doinwestować spółki już funkcjonujące w Polsce, które potrzebują kolejnej rundy inwestycyjnej. Takie, w które już nasze fundusze zainwestowały kilka mln zł i które teraz są w procesie fundraisingu niestety poza Polską, bo tutaj nie ma wystarczających pieniędzy

– mówi Małgorzata Walczak.

Zespoły zarządzające mogą składać oferty do programu PFR GreenHub FoF już teraz. Nabór potrwa do wyczerpania środków. Więcej informacji o programie i nabór na tej stronie.
 

PFR Ventures
Poprzedni artykuł
Prezentacja i panel dyskusyjny: polski ekosystem innowacji z perspektywy międzynarodowych funduszy
Ulgi podatkowe dla osób fizycznych inwestujących z funduszami VC
Następny

Zainteresują Cię również