← Strona Grupy PFR

PFR OI: przedłużenie terminu składania ofert

PFR Ventures
PFR OI: przedłużenie terminu składania ofert

Nabór Ofert nr 3 w ramach funduszu PFR Otwarte Innowacje FIZ zakończy się w niedzielę 30 września 2018 r. o godz. 18:00.

Zmiana harmonogramu Naboru wynika z aktualizacji zapisów Term Sheet w pkt. 36 i dotyczy maksymalnych możliwych limitów opłaty za zarządzanie wynikających z Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014. W związku ze zmianą zapisów Term Sheet oraz zmianą terminu zakończenia przyjmowania ofert aktualizacji uległy:

  1. Załącznik nr 1 w części harmonogram finansowy funduszu (zakładka 2 i 3). Zgodnie z nowym podejściem zespoły zarządzające będą otrzymywały maksymalny możliwy do osiągnięcia poziom opłaty za zarządzanie.
  2. Zasady Naboru w części dot. zmiany terminu przyjmowania ofert.

Pozostałe załączniki pozostały bez zmian.

Oferentów, którzy wysłali aplikację prosimy o wycofanie swojej aplikacji i złożenie jej ponownie z zaktualizowanym załącznikiem nr 1 oraz zaktualizowaną treścią załącznika nr 3 w pkt. 1. d) oraz pkt. 3 (punkty wynikające z harmonogramu finansowego funduszu).

Oferentów, którzy pracują nad aplikacją prosimy o przygotowanie i wysłanie aplikacji na zaktualizowanych załącznikach.

PFR Ventures
Poprzedni artykuł
PFR Biznest: przedłużenie terminu składania ofert
Oświadczenie PFR Ventures ws. zmian w unijnym rozporządzeniu "Omnibus"
Następny

Zainteresują Cię również