← Strona Grupy PFR

PFR Biznest: przedłużenie terminu składania ofert

PFR Ventures
PFR Biznest: przedłużenie terminu składania ofert

Nabór Ofert nr 4 w ramach funduszu PFR Biznest FIZ zakończy się w środę 3 października 2018 r. o godz. 16:00.

Zmiana harmonogramu Naboru wynika z aktualizacji zapisów Term Sheet w pkt. 21 i dotyczy maksymalnych możliwych limitów opłaty za zarządzanie wynikających z Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014.

W związku ze zmianą zapisów Term Sheet oraz zmianą terminu zakończenia przyjmowania ofert aktualizacji uległy:

  1. Załącznik nr 3A – Harmonogram Finansowy. Zgodnie z nowym podejściem zespoły zarządzające będą otrzymywały maksymalny możliwy do osiągnięcia poziom opłaty za zarządzanie.
  2. Zasady Naboru w części dot. zmiany terminu przyjmowania ofert.
PFR Ventures
Poprzedni artykuł
PFR Biznest: dwa nowe fundusze - Pomerangels i Next Road Ventures
PFR OI: przedłużenie terminu składania ofert
Następny

Zainteresują Cię również