← Strona Grupy PFR

Jak polskie start-upy prezentują się przed inwestorami? Analiza 131 prezentacji

PFR Ventures
Pobierz raport
Jak polskie start-upy prezentują się przed inwestorami? Analiza 131 prezentacji

Przeanalizowaliśmy 131 prezentacji polskich start-upów, które łącznie pozyskały od funduszy venture capital blisko 1 mld PLN i szukają dalszego finansowania na poziomie 1,5 mld PLN. Używając 18 kryteriów, zbadaliśmy zawartość tych dokumentów. Skupiliśmy się na kwestiach związanych z przedstawieniem problemu oraz jego rozwiązania, zespołem, rynkiem oraz innych, istotnych dla inwestorów elementach.

Analiza objęła 131 prezentacji start-upów, które na początku 2023 roku spotkały się z międzynarodowymi funduszami z portfela PFR Ventures. Na ich podstawie wybraliśmy 60 spółek, z których fundusze wskazały 27 firm. Następnie spotkały się z nimi w Warszawie, aby porozmawiać o możliwości współpracy. W analizie kierowaliśmy się możliwie prostymi kryteriami, które pozwalały na zero-jedynkową ocenę i umożliwiały wyciągnięcie wspólnego mianownika dla tak obszernej grupy spółek. 

– Dobrze przygotowany pitchdeck to kluczowy element skutecznego pozyskania inwestycji dla startupu. Dlatego warto przestrzegać pewnych zasad przy jego tworzeniu. Analiza prezentacji inwestorskich wykonana przez PFR Ventures ujawniała kilka interesujących faktów. Przykładowo: niektóre spółki skupiają się na produkcie lub usłudze, zaniedbując problem, który dana firma ma za zadanie rozwiązać. To z pewnością utrudnia inwestorom zrozumienie modelu działania spółki

– komentuje Eliza Kruczkowska, dyrektorka departamentu rozwoju innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju. 

Wycinek z raportu

Istotnym elementem prezentacji inwestorskich są dane dotyczące rynku, na którym start-up chce działać. Przyjęło się, że prezentuje się je w ujęciu TAM, SAM i SOM, czyli kolejno: całkowity, dostępny i docelowy rynek. 

  • 47 ze 131 spółek nie zawarło żadnych informacji w tym temacie.
  • 39 spółek przedstawiło kompletne dane o TAM, SAM i SOM.
  • 3 spółki pokazały dane TAM i SAM
  • 40 spółek pokazało tylko dane o TAM
  • 2 spółki pokazały dane tylko o SAM.
  • Wśród 84 spółek, które pokazały jakiekolwiek dane o TAM/SAM/SOM, tylko 34 podały źródła prezentowanych informacji. 

Wszystkie statystyki dotyczące 131 prezentacji inwestorskich znajdują się w poniższym raporcie:
 

Pobierz raport

PFR Ventures
Poprzedni artykuł
PFR Ventures inwestuje w Spire Capital Partners
PFR Ventures inwestuje około 250 mln PLN w 4 zielone fundusze
Następny

Zainteresują Cię również