← Strona Grupy PFR

Inwestycje dla innowacji. PFR Ventures na ostatnim etapie uruchomienia funduszu PFR Starter FIZ

PFR Ventures
Inwestycje dla innowacji. PFR Ventures na ostatnim etapie uruchomienia funduszu PFR Starter FIZ

Grupa PFR w dniu 14.12.2016 r. przedstawiła zintegrowane centrum informacji i obsługi dla przedsiębiorców, samorządów i instytucji zainteresowanych instrumentami rozwoju. To kluczowy element realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która przewiduje integrację polskich instytucji rozwojowych poprzez stworzenie silnego centrum kompetencyjnego oraz wzmocnienie ich zdolności finansowania projektów kluczowych dla polskiej gospodarki.

PFR Ventures zapewni środki finansowe, które są niezbędne przy rozwoju innowacji wysokiego ryzyka, dlatego priorytetem rozwoju obszaru innowacyjności funduszu jest wsparcie inwestycyjne i kapitałowe przedsiębiorstw. Wsparcie to ma prowadzić do rozwoju startupów oraz wprowadzania innowacji na rynek.

Po analizie dotychczasowych działań różnych instytucji wspierających innowacje, PFR Ventures zmienia niektóre zasady gry - tworzy fundusz funduszy, który oferuje finansowanie zwrotne innowacyjnym spółkom. PFR Ventures będzie inwestował poprzez wybranych pośredników finansowych, tj. fundusze Venture Capital oraz grupy aniołów biznesu. W zależności od wielkości i fazy rozwoju przedsiębiorstwa oraz przedmiotu projektu innowacyjnego oferowane wsparcie będzie się różnić- od 200 tysięcy do 20 milionów per projekt.

Fundusz już po trzech rundach konsultacji ze środowiskiem finansowym. W styczniu rozpocznie się nabór do pierwszego wehikułu inwestycyjnego – PFR Starter FIZ, który skierowany jest do innowacyjnych spółek znajdujących się w najwcześniejszej fazie rozwoju (etap preinkubacji, inkubacji, startu).

Sukcesywnie będziemy uruchamiać kolejne instrumenty, które też chcemy transparentnie konsultować z rynkiem.

PFR Ventures
Poprzedni artykuł
Polski Fundusz Rozwoju tworzy fundusz inwestujący w innowacje
PFR Ventures uruchamia kolejny Fundusz Funduszy
Następny

Zainteresują Cię również