← Strona Grupy PFR

PFR Ventures uruchomił fundusz PFR KOFFI

PFR Ventures
PFR Ventures uruchomił fundusz PFR KOFFI

PFR KOFFI FIZ jest funduszem funduszy zapewniającym finansowanie – poprzez profesjonalne fundusze venture capital – innowacyjnym spółkom na etapie rozwoju, ekspansji i wzrostu.

Nabór ofert będzie trwał od 15 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania środków finansowych PFR KOFFI FIZ. Budżet inwestycyjny programu KOFFI wynosi ponad 300 mln złotych. Co najmniej drugie tyle zostanie dostarczone przez inwestorów prywatnych. W efekcie do spółek o największym potencjale wzrostu trafi ponad 600 mln złotych.

„Do tej pory na polskim rynku brakowało instytucji wspierającej proces wzrostu młodych innowacyjnych firm, znajdujących się na późniejszym etapie rozwoju. Zadaniem funduszu PFR KOFFI FIZ jest przyspieszenie rozwoju segmentu „Growth VC” w Polsce. Liczymy, że dzięki finansowaniu i transferowi wiedzy od doświadczonych funduszy VC, wiele polskich innowacyjnych firm zaistnieje także na arenie międzynarodowej” – powiedział Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

W ramach programu KOFFI finansowanie otrzyma od 5 do 8 funduszy VC, których łączna kapitalizacja przekroczy 600 mln zł. Pojedynczy fundusz VC będzie mógł zostać zasilony kwotą od 35 do 60 mln złotych. Środki te będą stanowić maksymalnie 50% kapitalizacji takiego funduszu.

W ramach programu KOFFI, oprócz polskich zespołów, aplikować mogą także doświadczone fundusze zagraniczne. Jednym z celów programu KOFFI jest wzmocnienie ekosystemu venture capital w Polsce, m.in. poprzez transfer do kraju unikalnego know-how w zakresie prowadzenia inwestycji VC.

„W przypadku, gdy rolę inwestora w spółce pełnić będzie fundusz VC z międzynarodowym doświadczeniem, polskie firmy oprócz kapitału na rozwój działalności w Polsce zyskają dodatkowo możliwość szybszej ekspansji za granicą. Liczymy także na mieszanie się polskich i  zagranicznych zespołów zarządzających. Pozwoli to na przenikanie do Polski know-how inwestycyjnego oraz dalszą profesjonalizację rynku venture capital w Polsce” – powiedział Maciej Ćwikiewicz, Prezes PFR Ventures.

Pełna dokumentacja do pobrania znajduje się na stronie PFR Ventures. Więcej informacji można uzyskać pod bezpłatnym numerem infolinii Grupy PFR: 800 800 120 lub poprzez kontakt@pfrventures.pl

Fundusz funduszy PFR Ventures jest kluczowym elementem programu Start In Poland - jednego z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

PFR Ventures
Poprzedni artykuł
PFR i PFR Ventures na konferencji NOAH w Londynie
Spotkanie informacyjne PFR Otwarte Innowacje
Następny

Zainteresują Cię również