← Strona Grupy PFR

PFR Starter: informacja o ocenie ofert

PFR Ventures
PFR Starter: informacja o ocenie ofert

PFR Ventures kończy etap oceny formalnej Ofert w ramach Naboru Ofert nr 2 na Pośredników Finansowych – PFR Starter FIZ.

Oferenci, których Oferty zawierają braki, omyłki pisarskie oraz rachunkowe bądź niespójności będą wzywani (pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Ofercie oraz za pośrednictwem indywidualnego konta Oferenta udostępnionego w ramach platformy do składania Ofert) w najbliższych dniach do ich poprawy/ uzupełnienia bądź wyjaśnienia.

W kolejnym etapie Oferty zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Publikacja list Ofert, które zostały wybrane w Naborze oraz Ofert rezerwowych jest planowana na koniec września br.

Zachęcamy do śledzenia komunikatów na stronie PFR Ventures, poczty elektronicznej oraz informacji na indywidulanych kontach Oferentów.

PFR Ventures
Poprzedni artykuł
Wystartował PFR Biznest
Spotkania informacyjne PFR KOFFI
Następny

Zainteresują Cię również