← Strona Grupy PFR

Informacja na temat ofert w ramach Naboru nr 2 do programu PFR OI

PFR Ventures
Informacja na temat ofert w ramach Naboru nr 2 do programu PFR OI

W ramach Naboru nr 2 zostało złożonych 10 ofert. Na dzień dzisiejszy zakończono ocenę formalną, pierwszy i drugi etap oceny merytorycznej oraz rozpoczęto badanie due diligence, do którego zakwalifikowano 4 oferty.

Decyzja o skierowaniu ofert do badania due diligence została podjęta po wstępnej ocenie ofert, spotkaniach z oferentami, których oferty uzyskały największą liczbę punktów oraz uzyskaniu opinii niezależnego Komitetu Inwestycyjnego. Pod warunkiem pozytywnego przejścia badania due diligence, oferty zostaną skierowane do negocjacji umów inwestycyjnych.

Jednocześnie informujemy o planowanym Naborze nr 3 na fundusze VC, który zostanie ogłoszony w sierpniu/wrześniu 2018 r. PFR Ventures zastrzega sobie prawo do możliwości nierozstrzygnięcia konkursu, jeżeli w wyniku podpisania umów inwestycyjnych w ramach Naboru nr 1 i Naboru nr 2 zostaną zaalokowane wszystkie środki.

PFR Ventures
Poprzedni artykuł
PFR Starter: Nabór nr 4 i spotkanie informacyjne
Polski Fundusz Rozwoju S.A. nabył Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
Następny

Zainteresują Cię również