← Strona Grupy PFR

59 funduszy wspieranych przez PFR Ventures zainwestowało już ponad 3,5 mld PLN w blisko 400 firm

PFR Ventures
59 funduszy wspieranych przez PFR Ventures zainwestowało już ponad 3,5 mld PLN w blisko 400 firm

PFR Ventures zainwestowało w 59 funduszy Venture Capital i Private Equity. Wsparły one łącznie blisko 400 przedsiębiorstw. 1,3 mld PLN trafiło do innowacyjnych, młodych start-upów a 2,3 mld PLN to finansowanie zapewnione dla dojrzałych firm.

PFR Ventures zarządza siedmioma funduszami funduszy, w ramach których inwestuje w fundusze Venture Capital (VC) i Private Equity (PE). W ostatnich 3 latach, środki trafiły do 34 nowych zespołów VC i 7 PE. PFR Ventures posiada też w portfelu 18 funduszy VC z Krajowego Funduszu Kapitałowego (obecnie PFR KFK). Znajdują się one na etapie „exitów”, czyli wychodzą ze spółek, w które wcześniej zainwestowały. 

Polska jest liderem inwestycji w start-upy i spółki technologiczne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Polski Fundusz Rozwoju, obok EBOR, EIF, czy British Business Bank, stał się istotnym inwestorem instytucjonalnym na rynku funduszy venture capital i private equity. Współpracujemy z najlepszymi zespołami zarządzającymi w kraju i na świecie, dzięki temu polskie młode firmy mogą liczyć na kapitał połączony z ekspertyzą w zakresie rozwoju biznesu w skali międzynarodowej 

– mówi Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.


 

41 nowych zespołów, w które zainwestowało PFR Ventures, zostało wyselekcjonowanych na bazie 335 złożonych ofert. 14 z nich to fundusze międzynarodowe, w których przynajmniej jednym z partnerów zarządzającym jest osoba z zagranicznym doświadczeniem. PFR Ventures dokonało 8 równoległych inwestycji z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EIF), 6 z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR/EBRD) oraz 1 z British Business Bank. Wśród innych inwestorów we wspomnianych funduszach znajdują się europejskie, amerykańskie i azjatyckie fundusze emerytalne.

W ostatnich 3 latach awansowaliśmy z lokalnego, niedoświadczonego gracza do ligi, w której możemy inwestować wspólnie z najlepszymi. Przyciągamy uwagę zespołów, które widzą potencjał w polskich, innowacyjnych spółkach. Ostatnie 2 lata były przełomowe dla polskiego rynku VC, między innymi dzięki naszym zespołom. Uruchomiliśmy też pierwszą, profesjonalną platformę zapewniającą środki funduszom PE 

– komentuje Maciej Ćwikiewicz, prezes PFR Ventures. 

Nowe inwestycje w start-upy

Polski ekosystem innowacji jest aktywnie monitorowany przez 34 zespoły VC. Dokonały one już 150 inwestycji używając do tego 25% swoich środków. Blisko jedna czwarta z tych spółek zajmuje się tworzeniem oprogramowania dla korporacji (Enterprise Software), a 10% marketingiem lub innowacjami w sektorze finansowym (FinTech). 

Młodzi przedsiębiorcy mogą też odczuć znacznie większą stabilność w obszarze dostępności kapitału VC. Od 2019 stopniowo narasta liczba transakcji, która nie ma już skokowego charakteru z lat 2015-2018. 

Nowe fundusze PE

PFR Ventures zainwestowało już w siedem funduszy PE, w tym cztery nowe. Ostatnie umowy podpisane zostały z zespołami o międzynarodowym charakterze, których zespoły zaliczają się do najlepszych na świecie. To brytyjski Apax Partners, francuski PAI Partners oraz trzeci podmiot, który zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. PFR Venures zainwestowało także w polski fundusz Avallon MBO.
W portfelu PFR Ventures znajduje się obecnie 7 zespołów private equity. W 2021 ogłoszone zostaną kolejne inwestycje.

Wyjścia z transakcji

Fundusze PFR KFK wyszły już z 86 na 212 dokonanych inwestycji. Średni wskaźnik CoC (cash-on-cash) dla tych transakcji wyniósł 1,4x. Wśród 10 najbardziej dochodowych „exitów” wskaźnik ten wahał się od 2,8x do 34,8x.

Dalsze plany

W najbliższych miesiącach PFR Ventures planuje ogłoszenie nowego programu dla funduszy VC i PE. Dodatkowo, trwają prace nad zwiększeniem kapitalizacji istniejących programów. PFR Ventures ma również plany związane z inwestowaniem pieniędzy polskich emerytów w alternatywne klasy aktywów. 
Środki PFR Ventures pochodzą z programów realizowanych przez Unię Europejską, Funduszu Szwajcarskiego, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Ministerstwa Gospodarki.

Prezentacja z konferencji prasowej

Pobierz

Nagranie z konferencji prasowej

PFR Ventures
Poprzedni artykuł
PFR Ventures inwestuje w 2 nowe fundusze venture capital
PFR Ventures zainwestowało 340 mln PLN w 4 fundusze private equity
Następny

Zainteresują Cię również