← Strona Grupy PFR

3,2 mld zł na finansowanie start-upów w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

PFR Ventures
3,2 mld zł na finansowanie start-upów w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Na przełomie 2022 i 2023 roku ruszy nowa edycja programów zarządzanych przez PFR Ventures, które ponownie zostaną zasilone z unijnego budżetu. Tym razem będzie to 1,9 mld zł z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Planowane jest wsparcie ok. 500 startupów.

Z końcem 2022 roku planowane jest uruchomienie środków z programu Fundusze Europejskie dla Nowej Gospodarki (FENG), które będą zarządzane przez Bank Gospodarstwa Krajowego wspólnie z PFR Ventures. Nowe środki pozwolą na zasilenie około 50 funduszy venture capital, w których wkład publiczny wyniesie 1,9 mld zł, a dodatkowe 1,3 mld zł dołożą inwestorzy prywatni. Następnie te pieniądze będą trafiały do najlepszych start-upów z potencjałem na szybki rozwój. 

W ostatnich latach rynek venture capital w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Przyczyniają się do tego instrumenty kapitałowe współfinansowane z środków UE. Będą one również ważną częścią programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027, którego negocjacje zmierzają już do końca. Spodziewamy się, że zostanie on zatwierdzony przez Komisję Europejską w ciągu najbliższych kilku tygodni. Na instrumenty kapitałowe przeznaczymy ponad 1,9 mld zł ze środków UE. Dzięki temu chcemy wspierać powstawanie i rozwój start-upów w Polsce 

– powiedział Jacek Żalek, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Polski rynek finansowania start-upów przechodzi do kolejnego etapu. W ostatnich latach, poza poprawkami konstrukcyjnymi, doszło też do potężnej zmiany w świadomości uczestników rynku. Pojawia się więcej projektów, które jeszcze parę lat temu „odbiłyby się” od funduszy. Teraz apetyt na finansowanie innowacji jest większy. Rola środków unijnych w tym zakresie jest nie do przecenienia. To one pozwalają na konstruowanie podstaw naszego ekosystemu

– komentuje Maciej Ćwikiewicz, prezes PFR Ventures. 

Programy zarządzane przez BGK i PFR Ventures mają stymulować różnego typu inwestycje w start-upy. Część z nich skupia się na zapewnieniu finansowania dla najmłodszych projektów, inne umożliwiają rozwijanie projektów z partnerami w postaci korporacji lub aniołów biznesu. Taki model pozwala na zaspokojenie różnych potrzeb innowacyjnych projektów: od sfinansowania prototypów do zapewnienia kapitału na ekspansję międzynarodową. 

Wsparcie dla przedsiębiorców

W ramach Funduszy Europejskich dla Nowej Gospodarki zakładamy realizację pięciu programów, wspierających spółki na różnych etapach rozwoju:

 • dla spółek na najwcześniejszym etapie, które dopiero kształtują swój model biznesowy i są przed pierwszą komercyjną sprzedażą swojego produktu lub usługi:
  • PFR Starter – planowane dofinansowanie wynosi 816 mln zł. Celem programu jest realizacja, za pośrednictwem funduszy VC, inwestycji w małe i średnie firmy znajdujące się na wczesnych etapach rozwoju (seed i start-up), które w większości będą też przed pierwszą komercyjną sprzedażą.
  • PFR Biznest - planowane dofinansowanie wynosi 210 mln zł. Celem inwestycyjnym programu jest realizacja, za pośrednictwem funduszy VC, inwestycji w spółki z segmentu MŚP znajdujące się na wczesnych etapach rozwoju (seed i start-up) oraz aktywizacja rynku inwestorów prywatnych, w szczególności Aniołów Biznesu zapewniających finansowanie w formule smart money.
 • dla spółek w fazie wzrostu i ekspansji międzynarodowej, które wdrażają lub mają zamiar wdrożyć czy rozwinąć innowacyjne rozwiązania lub przechodzą na nowe rynki:
  • PFR Otwarte Innowacje - planowane dofinansowanie wynosi 424 mln zł. Celem fprogramu będzie realizacja, za pośrednictwem funduszy VC, inwestycji w małe i średnie przedsiębiorstwa z komponentem B+R+I znajdujące się na zarówno na wczesnych jak i dalszych etapach rozwoju (ekspansji i wzrostu).
  • PFR KOFFI – planowane dofinansowanie wynosi 165 mln zł. Celem programu będzie inwestowanie poprzez pośredników finansowych w małe i średnie przedsiębiorstwa na etapie wzrostu, rozwoju, ekspansji, będące w fazie rozszerzania działalności lub realizacji nowych projektów, a także przechodzące na nowe rynki lub na nowe rozwiązania.
  • PFR CVC – planowane dofinansowanie wynosi 295 mln zł. Środki z FENG dostarczane będą innowacyjnym MŚP poprzez Fundusze CVC (corporate venture capital) wraz ze środkami inwestorów korporacyjnych.

Podsumowanie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, przy wsparciu środków Unii Europejskiej, PFR Ventures alokowało 1,5 mld zł do funduszy Venture Capital. Z tych środków sfinansowano już ponad 250 projektów, a łączna wartość inwestycji przekroczyła 950 mln zł. Inwestorzy dostarczają swoim spółkom nie tylko kapitał, ale też wiedzę, wsparcie doradcze i bieżącą pomoc w rozwijaniu biznesu.

W ramach POIR nie będą już dokonywane kolejne inwestycje w fundusze Venture Capital, ale same zespoły wciąż mają publiczne i prywatne środki na dalsze finansowanie start-upów. Horyzont inwestycyjny sięga do końca 2023 roku. 

Nagranie ze spotkania z funduszami

Prezentacja

 

PFR Ventures
Poprzedni artykuł
PFR Ventures inwestuje około 250 mln PLN w 4 zielone fundusze
PFR Ventures inwestuje w Accelero Ventures
Następny

Zainteresują Cię również