← Strona Grupy PFR

Dlaczego warto wziąć udział?

>3 mld PLN

To kapitał, którym zarządzają fundusze biorące udział w speed dating. Poszukują one projektów z Polski, w które mogłyby zainwestować część tych środków.

Specjalizacje

Część z funduszy, która weźmie udział w speed dating szuka rozwiązań z konkretnych obszarów, np. smart cities lub energetyki.

Doświadczenie

Zarządzający funduszami wsparli już wiele zielonych start-upów. Spotkanie to także dobra okazja na weryfikację innowacyjności i potencjału pomysłu.

Twarzą w twarz

Większość z zaproszonych funduszy działa międzynarodowo i posiada swoje biura poza Polską. Tworzymy unikatową okazję spotkania się na żywo.

Zaangażowani inwestorzy

Formularz aplikacyjny

  

Na czym będzie polegał speed dating?

  

W tym roku zainwestowaliśmy blisko 250 mln PLN w pięć funduszy, których strategia inwestycyjna skupia się na finansowaniu zielonych innowacji. Organizowany przez nas speed dating to okazja na spotkanie osób rozwijających takie projekty z międzynarodowymi inwestorami. 

Aby wziąć udział w spotkaniu, konieczne będzie wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszone pomysły zostaną następnie ocenione przez naszego partnera. Po wstępnej selekcji, baza projektów zostanie udostępniona wszystkim funduszom biorącym udział w speed dating. 

Spółki, które zakwalifikują się do spotkań otrzymają odpowiednią wiadomość z propozycją godziny spotkania. Każdy będzie miał 20 minut na rozmowę z inwestorami. Zachęcamy do przychodzenia w maksymalnie dwuosobowych reprezentacjach.

 
JW_20230314_gfs_0028
JW_20230314_gfs_0114
JW_20230314_gfs_0123
JW_20230314_gfs_0181
JW_20230314_gfs_0145
JW_20230314_gfs_0150
Zdjęcie ze speed datingu, który zorganizowaliśmy w marcu 2023 roku dla grupy naszych międzynarodowych funduszy z portfela PFR VC Hub

Partnerzy

Fundusze