← Strona Grupy PFR

Anna Maria Błońska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Dyrektor Biura Prawnego Obsługi Inwestycji PFR S.A., odpowiedzialna za nadzór i obsługę prawną inwestycji realizowanych przez PFR oraz zarządzane przez PFR fundusze inwestycyjne zamknięte.

Poprzednio pracowała w międzynarodowych kancelariach prawnych, gdzie zajmowała się transakcjami na rynku kapitałowym, M&A i kwestiami regulacyjnymi.

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Ukończyła ponadto aplikację radcowską i jest wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.