Zarząd

Close button

ALEKSANDER MOKRZYCKI


Wiceprezes Zarządu PFR Ventures

Menedżer z 20-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym i asset management. Od 2007 do 2017 roku związany z BPH TFI, gdzie jako Wiceprezes Zarządu ds. finansowo-operacyjnych odpowiedzialny był m.in. za operacyjną działalność funduszy inwestycyjnych, finanse i podatki, sprawozdawczość finansową oraz współpracę z agentami transferowymi, depozytariuszem i audytorami.
Wcześniej związany z Bankiem BPH jako Dyrektor w Obszarze Finansowym, zaangażowany w proces podziału Banku. Był również Prezesem Zarządu spółek w grupie Banku BPH: PBK Inwestycje oraz Final Holding.
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada certyfikat CFA i licencję doradcy inwestycyjnego.
Ukończył program Venture Capital na University of California at Berkeley.