PFR PE to program dedykowany do inwestowania środków w fundusze Private Equity. Inwestujemy w lokalnych menedżerów, aby wspierać rozwój krajowych zespołów zarządzających. Poszukujemy również międzynarodowych GPs, którzy poprzez inwestycje PE przekazują know-how i są chętni wspierać polską gospodarkę.

Model finansowania

Maksymalny wkład PFR Funduszu Funduszy FIZ do Funduszu PE to 25%. Pozostały wkład do Funduszu PE zapewniany przez innych inwestorów.

    Cele inwestycyjne:

  • rozwój rynku PE w Polsce

  • wsparcie polskich przedsiębiorstw

  • osiąganie atrakcyjnych stóp procentowych

Środki do dyspozycji

600 mln PLN

Typy funduszu

Fundusz funduszy

Profil funduszu

Finansowanie przedsiębiorstwa na etapie wzrostu /ekspansji/zapewnienia płynności poprzez fundusze typu private equity

Wejścia kapitałowe

Łączna przeciętna wartość inwestycji w spółkę od 5 mln do 25 mln EUR

Okres Inwestycyjny

5+5+2

Proces Inwestycyjny

Otwarty proces selekcji firm inwestycyjnych, realizowany przez PFR Ventures

Zadaj pytanie
Złóż wniosek