PFR NCBR CVC to Fundusz Funduszy, który przeznaczy na inwestycje w niezależne fundusze CVC i VC blisko 500 mln PLN, które powiększone o kapitał prywatny, dostarczą w sumie ponad 1 mld PLN finansowania. To pierwszy polski Fundusz Funduszy zapewniający finansowanie w segmencie CVC.

PFR NCBR CVC zamierza utworzyć od 6 do 10 funduszy. W ciągu kilku najbliższych lat fundusze zainwestują w małe i średnie firmy o profilu technologicznym. Poza wsparciem finansowym typu VC, przedsiębiorstwa te otrzymają możliwość weryfikacji swoich pomysłów w danej korporacji. Gdy role inwestora prywatnego w funduszu będzie pełnić korporacja międzynarodowa, polskie projekty innowacyjne zyskają dodatkową mozliwość szybszej ekspansji za granicę.

Model finansowania

Udział PFR NCBR CVC FIZ do 50% (pozostała część inwestorzy prywatni / korporacja)

    Cele inwestycyjne:

  • wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki

  • zwiększenie zainteresowania korporacji innowacyjnymi projektami technologicznymi

Środki do dyspozycji

ok. 110 mln EUR

Typy funduszu

Fundusz funduszy o kapitalizacji ok. 110 m EUR

Profil funduszu

- fundusze Corporate Venture Capital / Venture Capital

- niezależne podmioty zarządzające / autonomia w podejmowaniu decyzji

- elastyczne formy prawne

Wejścia kapitałowe

Wartość inwestycji w spółkę do 15 mln EUR (faza wzrostu i ekspansji)

Okres Inwestycyjny

od 2017 do 2023

Proces Inwestycyjny

Otwarty proces selekcji funduszy VC/CVC do wyczerpania ok. 110 mln EUR

Zadaj pytanie
Złóż wniosek