Program PFR Otwarte Innowacje dedykowany jest spółkom MŚP, które realizują projekty technologiczne w formule otwartych innowacji. Pozyskany kapitał może być przeznaczony na potrzeby m.in. uzyskania certyfikacji wyników prac B+R, budowy wersji demonstracyjnej lub prototypu, kontynuacji prac B+R celem ich wdrożenia oraz akceleracji już ukończonych/pozyskanych prac B+R.

Finansowanie udzielane jest poprzez fundusze venture capital przy zaangażowaniu środków inwestorów prywatnych (np. przedsiębiorstwa branżowe), którzy mogą wspólnie z funduszem venture capital pomóc w walidacji rozwijanej technologii oraz dzięki swojemu doświadczeniu, kompetencjom i kontaktom wspólnie dostarczać spółkom tzw. smart money, zwiększając znacząco szanse na ich komercyjny sukces.

Celem pośrednim programu jest rozwój rynku funduszy venture capital / zespołów inwestycyjnych oraz zwiększenie aktywności inwestorów prywatnych w zakresie dokonywania inwestycji w MŚP realizujące projekty technologiczne.

Model finansowania

Inwestycje kapitałowe funduszy VC (model funduszowy lub model koinwestycyjny z inwestorami prywatnymi) w proporcji 60% wkład PFR Otwarte Innowacje FIZ / 40% wkład prywatny

    Cele inwestycyjne:

  • zwiększenie finansowania innowacyjnej działalności MŚP

  • wsparcie transferu technologii do gospodarki

  • komercjalizacja projektów B+R

  • zwiększenie zainteresowania inwestorów prywatnych innowacyjnymi projektami technologicznym

  • promowanie współpracy technologicznej między przedsiębiorstwami w formule otwartych innowacji

Środki do dyspozycji

321 mln PLN

Typy funduszu

Fundusz funduszy

Profil funduszu

Inwestycje kapitałowe poprzez fundusze venture capital w MŚP realizujące projekty technologiczne w formule otwartych innowacji

Wejścia kapitałowe

Przeciętna wartość inwestycji w spółkę od 5 mln do 60 mln PLN (max. 20% budżetu inwestycyjnego w jedną spółkę) | 60% wkład PFR Otwarte Innowacje / 40% wkład prywatny

Okres Inwestycyjny

Inwestycje w fundusze 2018-2020
Inwestycje w spółki 2018-2023

Proces Inwestycyjny

Otwarty proces selekcji firm inwestycyjnych, realizowany przez PFR Ventures

Termin składania wniosków upłynął 30.4.2020 o godzinie 18:00

Zadaj pytanie