PFR Starter to program skierowany jest do innowacyjnych spółek znajdujących się na najwcześniejszym etapie rozwoju (inkubacja, start). Finansowanie udzielane jest poprzez wybranych pośredników finansowych (fundusze venture capital), którzy dzięki swojemu doświadczeniu, kompetencjom i kontaktom dostarczają finansowanym spółkom również tzw. smart money, zwiększając znacząco szanse na komercyjny sukces tych spółek.

Jak działa PFR Starter?


Jak pozyskać środki z PFR Starter?

    Cele inwestycyjne:

  • zwiększenie finansowania innowacyjnej działalności MŚP

  • wsparcie przedsiębiorstw na najwcześniejszych etapach rozwoju

  • umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw

Środki do dyspozycji

593 mln PLN

Typy funduszu

Fundusz funduszy

Profil funduszu

Finansowanie poprzez pośredników finansowych (fundusze VC) innowacyjnych MŚP na najwcześniejszym etapie rozwoju (inkubacja i start)

Wejścia kapitałowe

Wartość pierwszej inwestycji w spółkę do 2 mln PLN / do 4 mln PLN razem z follow-on (łącznie z wkładem prywatnym)
Maks. 80% środki PFR Starter / min. 20% środki prywatne

Okres Inwestycyjny

Inwestycje w fundusze 2017 - 2023

Inwestycje w MŚP 2017-2023

Proces Inwestycyjny

Otwarty proces selekcji firm inwestycyjnych, realizowany przez PFR Ventures

PFR Starter - spotkanie informacyjne (podsumowanie Naboru 2 i informacje o Naborze Nr 3)

Termin składania wniosków upłynął 28.9.2020 o godzinie 23:59

Zadaj pytanie