PFR Starter FIZ skierowany jest do innowacyjnych spółek znajdujących się na najwcześniejszym etapie rozwoju (inkubacja, start). Finansowanie udzielane jest poprzez wybranych pośredników finansowych (fundusze venture capital), którzy dzięki swojemu doświadczeniu, kompetencjom i kontaktom dostarczają finansowanym spółkom również tzw. smart money, zwiększając znacząco szanse na komercyjny sukces tych spółek.

Jak działa PFR Starter FIZ?


Jak pozyskać środki z PFR Starter FIZ?

    Cele inwestycyjne:

  • zwiększenie finansowania innowacyjnej działalności MŚP

  • wsparcie przedsiębiorstw na najwcześniejszych etapach rozwoju

  • umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw

Środki do dyspozycji

782 mln PLN

Typy funduszu

Fundusz funduszy

Profil funduszu

Finansowanie poprzez pośredników finansowych (fundusze VC) innowacyjnych MŚP na najwcześniejszym etapie rozwoju (inkubacja i start)

Wejścia kapitałowe

Wartość pierwszej inwestycji w spółkę do 2 mln PLN / do 4 mln PLN razem z follow-on (łącznie z wkładem prywatnym)
Maks. 80% środki PFR Starter FIZ / min. 20% środki prywatne

Okres Inwestycyjny

Inwestycje w fundusze 2017 - 2023

Inwestycje w MŚP 2017-2023

Proces Inwestycyjny

Otwarty proces selekcji firm inwestycyjnych, realizowany przez PFR Ventures

PFR Starter FIZ - spotkanie informacyjne (podsumowanie Naboru 2 i informacje o Naborze Nr 3)

Termin składania wniosków upłynął 6.3.2020 o godzinie 23:59

Zadaj pytanie