Aktualności

PFR KOFFI FIZ – zmiana Zasad Naboru


PFR Ventures informuje o aktualizacji dokumentacji naboru do programu PFR KOFFI FIZ.

Z dniem 13 kwietnia 2018 r. nastąpiła aktualizacja dokumentacji naboru do programu PFR KOFFI FIZ. Zmiany nie dotyczą kryteriów wyboru ofert. Więcej informacji znajduje się w zakładce funduszu.