Aktualności

PFR Starter FIZ – informacja o statusie prac w Naborze nr 3 i planach dotyczących Naboru nr 4


PFR Ventures zakończył w marcu br. drugi etap oceny merytorycznej (tj. etap spotkań z Oferentami) i jest w trakcie procesu due diligence 15 Ofert w ramach Naboru Ofert nr 3 na Pośredników Finansowych – PFR Starter FIZ

Wszystkie 42 złożone Oferty w ramach Naboru nr 3 na Pośredników Finansowych – PFR Starter FIZ przeszły pozytywnie etap oceny formalnej i zostały zakwalifikowane do pierwszego etapu oceny merytorycznej.

Połowa z nich została zakwalifikowana do drugiego etapu oceny merytorycznej (w trakcie którego odbyły się m.in. spotkania z Oferentami), a 15 z nich do trzeciego etapu oceny merytorycznej (tj. do badania due diligence). Każda z tych 15 ofert zostanie skierowana do negocjacji umowy inwestycyjnej, wyłącznie pod warunkiem braku negatywnych wskazań due diligence w zakresie biznesowym, prawnym i reputacyjnym.

Rozpoczęcie Naboru Ofert nr 4 planowane jest na czerwiec 2018 r.