Aktualności

PFR Starter FIZ - aktualizacja nr 2 harmonogramu naboru - przedłużenie terminu składania ofert

05-01-2018

PFR Ventures informuje o przedłużeniu terminu zakończenia składania wniosków w ramach Naboru nr 3 do funduszu PFR Starter FIZ do poniedziałku 15 stycznia 2018 r. do godziny 16:00.

Nabór Ofert nr 3 w ramach funduszu PFR Starter FIZ zakończy się w poniedziałek 15 stycznia 2018 r. o godzinie 16:00.

Zmiana harmonogramu Naboru wynika ze zmian dokonanych we wzorach wybranych załączników dokumentacji Naboru. Zmiany dotyczą przede wszystkim:

1. części formuł weryfikujących wartości wskazane przez Oferenta w Załączniku nr 1: Formularz identyfikacyjny Oferty;
2. zmiany początku Okresu Inwestycyjnego w ramach Załącznika A do Załącznika 3: Harmonogram Finansowy.

Zmiany w dokumentach Naboru nr 3: Zasady naboru oraz wyboru ofert Nabór Ofert nr 3 na Pośredników Finansowych oraz Ogłoszenie o Naborze nr 3 na Pośredników Finansowych PFR Starter FIZ dotyczą wyłącznie zmiany terminu zakończenia Naboru.

Informujemy, że w związku ze zmianami projektów Załączników do Ofert wskazanych powyżej, Oferenci są zobowiązani do złożenia Oferty na zaktualizowanych wzorach załączników. Pozostałe wzory załączników do Ofert nie ulegają zmianom.

poprzednia następna

0%