Aktualności

PFR Biznest FIZ – informacja o wyborze ofert skierowanych do badania due diligence w ramach Naboru nr 1 (aktualizacja)


PFR Ventures przekazuje informację na temat ofert złożonych w ramach Naboru nr 1 do funduszu PFR Biznest FIZ, które zostały skierowane do badania due diligence.

PFR Ventures ogłasza Listę Wybranych Ofert skierowanych do badania due diligence, tj. (zgodnie z akronimami według kolejności wpływu Ofert w ramach Naboru nr 1 na Pośredników Finansowych – PFR Biznest FIZ):

• Biznest/2017/0005
• Biznest/2017/0006
• Biznest/2017/0039
• Biznest/2017/0042
• Biznest/2017/0045
• Biznest/2017/0058

Decyzja o skierowaniu Ofert do badania due diligence została podjęta po wstępnej ocenie Ofert, spotkaniach z Oferentami, których Oferty uzyskały największą liczbę punktów, oraz uzyskaniu opinii niezależnego Komitetu Inwestycyjnego. Jednocześnie informujemy, iż nie zamieszczono żadnych Ofert na Liście Ofert Rezerwowych - Lista Ofert wstępnie zakwalifikowanych i umieszczonych na liście rezerwowej jest pusta.

W ramach badania due diligence przewiduje się możliwość organizowania dodatkowych spotkań z Oferentami. W kolejnym etapie, pod warunkiem pozytywnego przejścia badania due diligence, Oferty zostaną skierowane do negocjacji umów inwestycyjnych.

Dodatkowo informujemy, że Nabór nr 2 odbędzie się na przełomie lutego i marca 2018 r. Natomiast dokumentacja dotycząca Naboru nr 2 zostanie opublikowana w lutym 2018 r.

Sesję informacyjną, podczas której zostaną omówione główne wnioski z oceny Ofert w ramach Naboru nr 1, planujemy na drugą połowę stycznia 2018 r. 

Prosimy o śledzenie poczty elektronicznej wskazanej w Ofertach do kontaktu oraz komunikatów na stronie PFR Ventures.