Aktualności

Aktualizacja dokumentacji naboru do programu PFR Starter FIZ

23-05-2017

Zapoznaj się ze zmianami do dokumentacji naboru.

PFR Ventures dokonał aktualizacji nr 1 części dokumentacji w ramach Naboru nr 2 Pośredników Finansowych w ramach programu PFR Starter FIZ dokonanej dnia 23 maja 2017 r. Dokumentacja jest dostępna pod linkiem:https://www.pfrventures.pl/pl/fundusze/1/pfr-starter-fiz/ w wersji porównawczej (pliki .pdf) z widocznymi (w trybie śledzenia zmian) zmianami dokonanymi w stosunku do wersji ww. części dokumentacji z dnia 25 kwietnia 2017 r. oraz wersji po zaakceptowaniu zmian (pliki word). Pozostała część dokumentacji w ramach Naboru nr 2 nie ulega zmianie w stosunku do wersji dokumentacji z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Zgodnie z wcześniejszą informacją, zaktualizowane Zasady naboru i wyboru Ofert Nabór Ofert nr 2 zostały uzupełnione o maksymalne liczby punktów w ramach ogółu dostępnych punktów przyporządkowanych poszczególnym obszarom oceny merytorycznej.

Termin zakończenia naboru został przesunięty z 15 czerwca 2017 r. na 16 czerwca 2017 r.

Pozostałe zmiany mają przede wszystkim charakter doprecyzowujący lub porządkujący dokumentację.

Składane oferty muszą uwzględniać zaktualizowaną dokumentację naboru z dnia 23 maja br., w tym Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 muszą być przygotowane w oparciu o wzory stanowiące aktualizację dokumentacji z dnia 23 maja br.

Nabór Ofert nr 2 rozpoczął się dnia 22 maja br. Aplikowanie odbywa się poprzez formularz aplikacyjny, który został udostępniony na stronie internetowej PFR Ventures pod linkiem:

https://www.pfrventures.pl/pl/fundusze/1/pfr-starter-fiz/

poprzednia następna

0%