Aktualności

Fundusze VC PFR Ventures podpisały już umowy ze startupami na ponad 100 mln PLN


Fundusze Venture Capital uruchomione przez PFR Ventures rozpoczęły inwestowanie w połowie 2019 roku. Na ten moment, zapewniły one finansowanie dla 22 spółek, z którymi podpisały umowy inwestycyjne na wysokość 104 mln PLN. Docelowo, do 2023, wprowadzą one na rynek MŚP ponad 4 mld PLN.

PFR Ventures to fundusz funduszy, który w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zarządza blisko 3 miliardami złotych. Blisko połowa z tych pieniędzy trafiła już do funduszy venture capital, a zarządzające nimi zespoły rozpoczęły proces inwestowania w innowacyjne spółki. Od połowy 2019 roku, 10 funduszy podpisało 22 umowy inwestycyjne z tego typu firmami. Łączna kwota inwestycji może przekroczyć ponad 100 mln PLN.

– Kwota zainwestowanych przez fundusze PFR Ventures pieniędzy zwiększyła się dwukrotnie od maja. Mówiliśmy wtedy o pierwszych 40 mln PLN dla 9 spółek. Teraz można już dodać kolejne 64 mln PLN dla 13 innowacyjnych przedsiębiorstw. Sądzimy, że to tempo do końca roku będzie się utrzymywać – mówi Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

– Z pewnością czeka nas rekordowy rok jeżeli chodzi o inwestycje typu venture capital. W dużej mierze będzie to zasługa transakcji, których dokonają nasze fundusze. Już teraz możemy obserwować duże zmiany na rynku – znaczne inwestycje poza fazą zalążkową, a także zaktywizowanie kapitału aniołów biznesu oraz korporacji – komentuje Maciej Ćwikiewicz, prezes PFR Ventures.

- Instrumenty kapitałowe są ważną częścią Programu Inteligentny Rozwój, którym zarządza Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Z satysfakcją obserwuję więc rosnącą dynamikę inwestycji. Ponad 100 milionów złotych to imponujący wynik, tym bardziej, że ponad połowa kapitału wniesiona została przez podmioty prywatne – mówi minister Jerzy Kwieciński. Jego zdaniem fundusze europejskie i kapitał prywatny świetnie uzupełniają się w przypadku inwestycji venture capital, które charakteryzują się podwyższonym ryzykiem.

Uruchomienie środków PFR Ventures przyczyniło się do znacznego wzrostu inwestycji VC w Polsce w 2019 roku. Zestawiając je z danymi InvestEurope, według szacunków analityków PFR Ventures, mogą być one 2 razy większe od rekordowego roku 2017.  

W ramach PFR Starter, którego fundusze mają zapewnić finansowanie dla spółek znajdujących się na w najwcześniejszej fazie rozwoju, podpisano już 10 umów. Z kolei we wspieranym przez Aniołów Biznesu PFR Biznest, udało się zaangażować pierwsze 3 mln PLN od polskich inwestorów, którzy chcą prywatnie wspierać startupy nie tylko kapitałem, ale też swoimi kontaktami i doświadczeniem.

Fundusze PFR Otwarte Innowacje (OI) otworzyły możliwości dla spółek, które poszukują większego kapitału. Największa z inwestycji to Talent Alpha, które podpisało umowę z Aper Ventures na 18,5 mln PLN.

Program PFR KOFFI zapewnił dostęp do zagranicznych projektów, które będą rozwijać się w Polsce. Przykładem może być Cogito Capital Partners, które w rundzie B, wraz z innymi inwestorami, zapewniło ponad 130 mln PLN dla spółki MarketInvoice.

Pierwsze inwestycje pojawiły się także w programie PFR NCBR CVC, w którym fundusze inwestują środki z PO IR połączone z kapitałem korporacji – dla przedsiębiorstw to możliwość dynamicznego podążania za innowacjami. Uruchomiony z Tauronem fundusz EEC zainwestował już w rozwiązania, które korporacja wykorzysta do poprawy efektywności technicznej i ekonomicznej kluczowych jednostek wytwórczych.