Aktualności

PFR BIZNEST FIZ: utworzenie nowego funduszu z BLACK SWAN


PFR Ventures, w ramach funduszu funduszy PFR Biznest FIZ, w dniu 27 lipca 2018 roku zawarł umowę inwestycyjną z funduszem Black Swan, zarządzanym przez Kingę Nowakowską, Dorotę Śpiewlę-Czekaj, Katarzynę Wierzbowską oraz Joannę Zielińską.

Nowoutworzony fundusz o kapitalizacji 30 mln PLN, zainwestuje w koinwestycji z Aniołami Biznesu blisko 60 mln PLN w innowacyjne projekty na wczesnej fazie rozwoju.

Zapraszamy do zapoznania się z unikalną strategią funduszu na stronie http://www.blackswanfund.pl/.